#ProvincieisZuurstof

Vind je het magazine geslaagd? Kan je onze artikels waarderen? Het helpt ons heel erg vooruit als jij op je sociale media een interessant artikel deelt met #provincieiszuurstof.


Colofon

Zuurstof is een uitgave van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Cathy Berx (gouverneur-voorzitter), Luk Lemmens, Kathleen Helsen, Jan De Haes, Ludwig Caluwé (leden) en Danny Toelen (provinciegriffier).

Jaargang 1, editie #4. Zuurstof verschijnt 4x/jaar.

Redactieraad

Communicatieteam departement Leefmilieu

Copywriting Piet Verbeest (Blue Lines)

Vormgeving

Communicatiedienst provincie Antwerpen

Verantwoordelijke uitgever

Hilde Van Look, departementshoofd departement Leefmilieu

Contact voor lokale besturen

Regiowerking Leefmilieu regiowerking@provincieantwerpen.be

Opmerking of suggestie?