ARTIKEL


Structurele partnerschappen brengen circulaire economie op kruissnelheid

Wie de provincie Antwerpen ook maar een beetje kent, weet dat we voluit streven naar verbinding en win-winsituaties tussen bedrijven, verenigingen, regio's, steden en gemeenten én hun inwoners. We zetten dan ook met tal van initiatieven zwaar in op afvalvermindering, de uitrol van een circulaire economie en een duurzamere productie en consumptie.

Ga mee op #MissieMinder

Noteer het nu al in je agenda: op 27 november 2020, tijdens de Europese Week van de Afvalvermindering, vindt de eerste editie plaats van #MissieMinder. Dat is de nieuwe MOS-actiedag rond Zero Waste voor het basis- en secundair onderwijs. MOS - duurzame scholen, straffe scholen en de provinciale begeleiders organiseren deze dag niet toevallig op Black Friday, dé "hoogdag van de koopwoede." #Missieminder wil daar vanaf nu een stevige tegenreactie op bieden. Dit jaar ligt de focus op voedselverlies. Leerkrachten en leerlingen kunnen aan de slag met heel wat inspirerende tips op www.mosvlaanderen.be/missieminder.

Contact:

Karoline Hofmans

karoline.hofmans@provincieantwerpen.be

Inspiratieboek voor duurzame ICT-aankopen

ICT is een productcategorie met een grote impact op mens en milieu. Daarom stelde de provincie Antwerpen samen met Bond Beter Leefmilieu een aantal clausules op die de circulaire aankoop van ICT-apparatuur door gemeenten vergemakkelijkt. Onder meer de selectiecriteria, de technische vereisten en de uitvoeringsvoorwaarden komen daarbij aan bod. Doordat de richtlijnen haalbaar én impactvol zijn, vormen ze een concreet instrument om de keuze voor circulaire IT-producten en -diensten een serieuze boost te geven en een structurele verduurzaming van de productieketen te realiseren.

Download hier het inspiratieboek voor het circulair beheer van ICT-apparatuur.

Contact:

Liesbeth Taverniers

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be

Intern testproject rond circulaire ICT

Daarnaast wil de provincie ook haar eigen ICT-beheer circulair organiseren. Een kerngroep, met vertegenwoordigers van verschillende diensten en provinciale entiteiten, stelt voor om de aankoop en ondersteuning van ICT voortaan via een huur/koop-model te centraliseren. Dat laat toe om de apparatuur optimaal in te zetten. Ook noodzakelijke randprocessen als een duurzame logistieke flow, een maximaal hergebruik en een optimale afvoer krijgen de nodige aandacht. Een actieve participatie in drukkingsgroepen als ARCTIC, samen met andere grote consumenten, moet ICT-bedrijven dan weer stimuleren om hun duurzame aanbod verder uit te breiden.

Contact:

Liesbeth Taverniers

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be

PIH begeleidt grootkeukens naar duurzamere maaltijden

De focus van de dienst grootkeukenhygiëne van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) lag in het verleden voornamelijk bij voedselveiligheid en HACCP (risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen). Voortaan wordt die visie aangevuld met een resolute keuze voor duurzaamheid. Het wordt een belangrijke nieuwe uitdaging van het PIH om grootkeukens te motiveren om voedselverspilling te voorkomen en met herbruikbare materialen te werken.

Afgelopen lente moest de infonamiddag rond duurzaamheid van het PIH helaas vanwege Covid-19 worden uitgesteld. Via de website blijf je op de hoogte van de nieuwe datum. En in deze folder lees je hoe het PIH grootkeukens in de praktijk begeleidt.

Contact:

grootkeuken@provincieantwerpen.be

‘t Centrum in Westerlo wordt het eerste circulaire kantoorgebouw van België

In 2019 organiseerde Kamp C een circulair aanbestedingstraject ter voorbereiding van de bouw van ’t Centrum, het allereerste circulaire gebouw van het land. De bouw kadert in de algemene missie van Kamp C om, samen met een heleboel partners, een boeiend en innovatief leerproces voor de hele bouwsector op te zetten. Zo passeerden in 2018 vijf masterclasses de revue. Tal van inspirerende sprekers en cases kwamen langs en diverse workshops en opdrachten gingen dieper in op de verschillende aspecten van circulair bouwen. Het aanbestedingstraject is intussen afgerond. Het consortium Kamp Circulair kwam als winnaar uit de bus en zal samen met Kamp C het gebouw neerzetten. Zo wordt 't Centrum in Westerlo de komende jaren dé katalysator voor circulair bouwen in Vlaanderen en daarbuiten.

Contact:

Diana Grasso

diana.grasso@kampc.be

Kaart met alternatieve watervoorzieningen

Ook tijdens een droogteperiode blijft de vraag naar water voor landbouw en waterafhankelijke industrieën erg groot. Wanneer de gouverneur een captatieverbod instelt, moeten beide sectoren dus op zoek naar een alternatieve watervoorziening om productie- of teeltverlies te vermijden. De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen stemt vraag en aanbod op elkaar af en verzamelt op deze kaart de beschikbare afnamepunten. Zo worden het effluent van waterzuiveringsinstallaties en het grijs water van bedrijven aangeboden voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. Dat laat landbouwers toe om hun gewassen toch nog te besproeien en kunnen bedrijven bijvoorbeeld hun tankwagens spoelen of machines koelen.

Contact:

Kris Huijskens

kris.huijskens@provincieantwerpen.be

Provincie Antwerpen ondersteunt duurzame chemie

De provincie Antwerpen kende een subsidie van 100.000 euro toe aan het expertisecentrum Duurzame Chemie van de Karel de Grote Hogeschool (KdG). Dat werkte samen met kmo's en grote bedrijven uit onder meer de Antwerpse haven een aantal concrete projecten uit. De chemische industrie is een belangrijke werkgever in de regio Antwerpen en veel bedrijven werken al rond duurzaamheid en circulaire economie. Toch ontbreekt het hen vaak aan tijd, kennis en apparatuur om processen of producten echt te verduurzamen. De provincie Antwerpen gaf bedrijven nu met deze subsidie een duwtje in de rug bij hun vergroeningsprojecten. Zo zette Eurochem in de Antwerpse haven een interne afvalstroom opnieuw in als grondstof. In samenwerking met de kmo Knaapen Consultancy deed KdG dan weer onderzoek naar een duurzaam fixatief voor kadavers.

Contact:

Jeroen Geuens

jeroen.geuens@kdg.be