Beter onderbouwde aanvragen dankzij het beleidskader wateradvisering

Wil je bouwen, verhardingen aanleggen of terreinen aanpassen? Dan moet je een aanvraag indienen bij de vergunningverlenende overheid. Deze onderzoekt je dossier en vraagt advies aan andere betrokken instanties. Als je werken wil uitvoeren in de buurt van een waterloop, dan zal de waterloopbeheerder via een watertoets de mogelijk schadelijke effecten op het milieu nagaan. Ons watersysteem is erg gevoelig voor veranderingen en elke ingreep aan het reliëf of de bodem kan een grote impact hebben. Denk maar aan te weinig infiltratie van regenwater in de bodem, productie van afvalwater of overstromingswater dat een weg zoekt.

Om de kans op een gunstig advies zo groot mogelijk te maken, heeft de dienst Integraal Waterbeleid enkele krijtlijnen uitgezet in een beleidskader. Beter onderbouwde, completere en duidelijkere aanvraagdossiers zijn een win-win voor indiener en adviesverlener. Dat werd duidelijk tijdens een webinar dat op 5 maart samen met VLARIO werd georganiseerd. Ook het gebruik van de watertoetskaarten en de aansluitplicht voor afvalwater kwamen aan bod. Maar liefst 158 geïnteresseerden volgden het webinar.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Meer weten?

Wendi Sturm

Verantwoordelijke afdeling Beheer, dienst Integraal Waterbeleid

wendi.sturm@provincieantwerpen.be

Olga de Otter reist door Vlaanderen

Knijpen otters hun neus dicht onder water? En waarom zwemmen ze niet onder bruggen door? Ontdek het geheime leven van otters in Vlaanderen tijdens deze reizende tentoonstelling. WWF, Regionale Landschappen Rivierenland en Schelde-Durme, Provincie Antwerpen en verschillende partners werken samen om van Vlaanderen een heus otterparadijs te maken. Bezoek de expo bij jou in de buurt en leer er alles over dit opmerkelijke dier.

Meer weten?

Kristin Van Laer

Adviseur biodiversiteit

kristin.vanlaer@provincieantwerpen.be

Gloednieuwe infoborden aan Loeijens Neetje en Gompels Broek

Heel wat van onze watergerelateerde realisaties springen niet meteen in het oog. Om ze toch zichtbaar te maken én ze meteen ook in de verf te zetten, plaatsen we infoborden op interessante plekjes. Ze geven meer uitleg over de ecologische inrichting van valleigebieden, de aanleg en werking van overstromingsgebieden, vispassages, beekherstelprojecten of pompinstallaties. Sinds kort zijn er twee nieuwe te ontdekken!

Aan het Loeijens Neetje in Kasterlee leer je meer over meanderende nevengeulen en de redding van zeldzame vissen. Spring op je fiets en verken onze Veleau-vismigratieroute. Je komt het bord automatisch tegen. Wil je ontdekken hoe we Mol van natte voeten gered hebben? Ga dan eens een kijkje nemen aan de Scheppelijke Nete. Aan het nieuwe overstromingsgebied Gompels Broek vind je een bord dat je vertelt hoe we meer ruimte voor water creëerden en een waterloop verlegden. En je steekt er ook wat op over klimaatadaptatie. Dit project kadert in een Europees samenwerkingsverband rond waterbeheer.

Meer weten?

Thalia Gijsbrechts

thalia.gijsbrechts@provincieantwerpen.be

Hoe scoort je gemeente op klimaatvlak?

Maar liefst 67 van de 69 gemeenten in onze provincie ondertekenden het Burgemeestersconvenant. Ze hebben de afgelopen jaren al heel wat klimaatmaatregelen getroffen. Maar cijfergegevens verzamelen is vaak een struikelblok om hun klimaatbeleid en de evolutie ervan ook daadwerkelijk in kaart te brengen. Via provincies.incijfers.be stelt de provincie per gemeente klimaatrapporten ter beschikking met de belangrijkste gegevens over de vermindering van de broeikasgasuitstoot in diverse sectoren.

Op de kaart zie je de evolutie in CO₂-uitstoot per gemeente van 2018 ten opzichte van het referentiejaar 2011. De kleur duidt aan welke evolutie er is. Donkeroranje wijst op een stijgende CO₂-uitstoot, lichtgrijs en -oranje staat voor stabiel tot licht dalend en licht- tot donkerblauw betekent een dalende CO₂-trend met meer dan 8%. Voor alle scores samen is er in de provincie Antwerpen een globale daling van 2,3% van de CO₂-uitstoot.

Meer weten?

Kris Mees

energiedeskundige

kris.mees@provincieantwerpen.be

De digitale biotoopstudie van het PIME: Digi-Heide-eXPerts

Heel wat leerlingen en leerkrachten misten dit schooljaar hun vaste jaarlijkse afspraak met de Kesselse Heide in Nijlen. Omdat daguitstappen een tijdlang niet werden toegestaan, liet het PIME zich van zijn meest creatieve kant zien. Het educatief centrum voor milieu en natuur lanceert nu de Digi-Heide-eXPerts. Met deze gratis virtuele heide-excursie kunnen leerlingen uit de tweede graad secundair onderwijs toch kennismaken met de verschillende biotopen op de Kesselse Heide.

Wil je Digi-Heide-eXPerts zelf ook eens proberen? Ga op ontdekking en volg de leerpaden. Je steekt er vast nog iets van op!

Meer weten?

Lobke Brinckman

consulent educatie PIME

lobke.brinckman@provincieantwerpen.be

51.745

jonge bomen en struiken voor nieuwe en gezonde bossen

Corona of niet, het hield de Antwerpse Bosgroepen niet tegen om afgelopen plantseizoen weer massaal te investeren in onze bossen. Er kwamen niet alleen 51.745 bomen en struiken bij, ze plantten ook 10 ha nieuw bos, vormden 56 ha bos om tot meer biodivers en weerbaar bos en investeerden in 14 km bosrand. Wil je meer weten over de Bosgroepen, zelf vrijwilliger worden of weten wat een Bosgroep voor jouw kan betekenen? Bekijk de webpagina’s van de Antwerpse Bosgroepen.

Cijfers over de realisaties van de Antwerpse Bosgroepen in 2020 lees je in het jaaroverzicht in deze Zuurstof.