“De mens centraal in ons technologisch verhaal.”

Tom Scheefhals, departementshoofd ICT

ICT, dat verbindt mensen én technologie. De laatste jaren focust DICT op een klantgerichtere organisatie en betere samenwerking over team-, dienst- en zelfs departementsgrenzen heen. Maximaal samenwerken, ook door te investeren in (nog) meer automatische uitwisseling van gegevens en tussen systemen. En op dat elan bouwen we verder. Benieuwd hoe? Je leest het in dit magazine.

Vriendelijke groet,

Tom Scheefhals

departementshoofd DICT