PSES 2020


In cijfers

De totale inkomsten liggen in lijn met 2019. De dotatie blijft gelijk ten opzichte van het vorige jaar, ook voor het jaar 2020 is de dotatie dus 360.000 euro lager ten opzichte van 2018. De totale kosten dalen aanzienlijk ten opzichte van het vorige jaar. De kosten met betrekking tot de Europese cofinanciering dalen van 1,8 miljoen euro naar 600.000 euro (-1,2 miljoen euro) aangezien de projectperiode op zijn einde loopt. De personeelskosten stijgen met 175.000 euro, deze stijging is deels te wijten aan een personeelsuitbreiding van het INTERREG-secretariaat.

Het boekhoudkundig eindresultaat bedraagt 312.000 euro.