PSES 2020


Overzicht 2020

Provinciale cofinanciering

Het PSES moedigt de ontwikkeling van Europese projecten aan via provinciale cofinanciering. Zo krijgen projecten sneller hun financieringsplan rond én neemt het aantal projecten dat Europese steun aanvraagt of ontvangt in de provincie Antwerpen toe. Europese programma's financieren immers zelden de volledige projectkost.

In 2020 werden 20 projecten goedgekeurd voor een bedrag van € 683.135,77. Hieronder geven we een weergave van de spreiding per beleidssector en de verdeling per fonds. Een overzicht van de verschillende fondsen vind je ook op de provinciale website.

Europese projecten met een provinciale toets

Het PSES biedt een administratieve en financiële structuur aan provinciale diensten die deelnemen aan een Europees project. Zo ontvangt het PSES de subsidies voor een project en stort deze vervolgens door naar de betrokken partners. Het PSES treedt op als projectpromotor en betaalt met het projectbudget gemeenschappelijke facturen. In 2020 werden dertien provinciale projecten goedgekeurd, een greep uit het aanbod:

De 6 van de Kempen: In lijn met haar detailhandelsbeleid wil de provincie Antwerpen met dit project de identiteit van de belangrijkste Kempense handelscentra - Mol, Hoogstraten, Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals en Turnhout - in de markt zetten en extra klantenpotentieel aanspreken.

GHLOBO: Met dit project investeert provincie Antwerpen in hybride leeromgevingen op de grens tussen het arbeidsmarktgericht secundair onderwijs en de beroepspraktijk in de sectoren bouw, logistiek en zorg.

Job Discovery Lab: In de haven kan je diverse jobs uitvoeren, maar enkel havenarbeiders zijn bij het grote publiek bekend en vaak hoort hier een bepaald stereotype met een negatieve connotatie bij. Hierdoor stromen jongeren ondanks een hoge werkloosheid in Antwerpen moeilijk door naar jobs in de haven. Job Discovery Lab wil kwetsbare jongeren de grote diversiteit aan havenberoepen laten ontdekken.

Build.Create.Innovate: Met de steun van de provincie wordt een traject opgestart waarbij bouwbedrijven voor innovatie een beroep kunnen doen op creatieve ondernemers. De expertise wordt uitgewisseld met de bouwsector.

LIFE Oak processionary caterpillar: De laatste jaren teisteren eikenprocessierupsen onze streken. De brandharen zorgen voor last aan ogen en luchtwegen bij wie in de buurt komt. De bestrijding kost gemeenten handenvol geld en het gebruik van insecticiden is slecht voor de gezondheid en de biodiversiteit. Dit project wil de eikenprocessierups bestrijden met behulp van haar natuurlijke vijanden in plaats van pesticiden.

R-Aces: De Europese industrie is verantwoordelijk voor heel wat CO2-uitstoot. R-ACES ondersteunt industriële bedrijventerreinen om volwaardige 'ecoregio's' te worden en zo hun uitstoot met minstens 10% terug te dringen.

Interreg Vlaanderen - Nederland

De grensregio Vlaanderen-Nederland staat nog voor heel wat uitdagingen zoals verbetering van de concurrentiekracht, een verhoging van de duurzaamheid en een betere werking van de arbeidsmarkt. Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees subsidiefonds dat deze uitdagingen in de grensregio wil aanpakken en samenwerking over de grens stimuleert. (Groene) innovatie is een centraal thema binnen het programma. Daarnaast wordt er ingezet op duurzame energie, bescherming van het milieu door efficiënte omgang met hulpbronnen, betere werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit. Kennisinstellingen, overheden en bedrijven kunnen een project indienen. De Europese Commissie voorzag 152 miljoen euro voor de periode 2014-2020. Dankzij cofinanciering van de beide regeringen, de betrokken Vlaamse en Nederlandse provinciebesturen en een eigen bijdrage van projectpartners, leidde dit tot een impuls van ruim 300 miljoen euro voor structurele partnerschappen tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven. Neem snel een kijkje op www.grensregio.eu om de projecten en het programma te ontdekken!

Project Technische Bijstand

Het Gemeenschappelijk Secretariaat Interreg Vlaanderen-Nederland, dat deel uitmaakt van de PSES, bewaakt de correcte uitvoering van het Interregprogramma en de projecten. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zorgt via het project 'Technische Bijstand' voor de ondersteuning en betaling van dit secretariaat, de programmapartners en de programma-autoriteiten. Zo wordt de investering van meer dan € 300 miljoen euro in de grensregio mogelijk gemaakt.