Proefbedrijf Pluimveehouderij 2020


In een notendop

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel is een provinciaal praktijkbedrijf met internationale uitstraling. Het beschikt over hoogtechnologische infrastructuur voor leg- en vleeskippen. Theorie en kennis worden getest in omstandigheden die sterk vergelijkbaar zijn met commerciële bedrijven.

Nieuwe technologieën vinden eerst ingang in het Proefbedrijf Pluimveehouderij alvorens geïmplementeerd te worden in de praktijk. Dit beschermt pluimveehouders tegen onnodige, risicovolle investeringen. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij bekijkt hoe efficiëntiewinst en return on investment gerijmd kunnen worden met duurzaamheid, diergezondheid en -welzijn. De kennis die het Proefbedrijf tijdens onderzoeken opdoet, wordt gedeeld met de pluimveesector en de burger.

Maatschappelijke vragen zoals kwaliteitsvolle voeding, dierenwelzijn en –gezondheid, met aandacht voor het leefmilieu, worden via praktijkgericht onderzoek beantwoord en bieden perspectief voor sector en burger.