“Aanvragen die verband hielden met de productie en opslag van vaccins kregen voorrang.”

Voorwoord

In een jaarrapport over 2020 kan corona niet ontbreken. De pandemie overheerste het grootste deel van het jaar de ganse samenleving.

De maatregelen rond COVID-19 volgden bij de start van de coronacrisis mekaar in een snel tempo op, terwijl de wetgeving op de omgevingsvergunning met tal van wettelijke en gesanctioneerde termijnen en procedurele verplichtingen niet voorzien was op een dergelijke noodsituatie. Tijdens de lockdown in het voorjaar werden openbare onderzoeken opgeschort en proceduretermijnen met een noodbesluit verlengd. Dit raakte heel wat bedrijven. Voor hen is het belangrijk dat de vergunningverlening snel en efficiënt kan verlopen. De provincie Antwerpen heeft er vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als overheid alles aan gedaan om zoveel mogelijk dossiers zonder uitstel te behandelen. Zo heeft de provincie ook de nodige inspanningen geleverd om maatschappelijk belangrijke dossiers in spoed te behandelen. Aanvragen die verband hielden met de productie en opslag van vaccins kregen voorrang. Gelukkig was voor de provincie digitaal werken alsook telewerken niet nieuw. Volledig telewerken vroeg enige aanpassing, maar we zijn hier vlot in geslaagd. Daarenboven verloopt het indienen, behandelen en opvolgen van dossiers volledig digitaal sinds de start van de omgevingsvergunning vier jaar geleden. Ongetwijfeld gaan we heel wat zaken anders doen na de coronacrisis. Digitale platformen zullen een blijver zijn. We gaan ons niet voor elk overleg verplaatsen. Ik hoop dat we de voordelen van deze tijdsefficiënte aanpak spoedig kunnen combineren met de troeven van onze werking in het precoronatijdperk.

Namens de deputatie

Luk Lemmens

Gedeputeerde provincie Antwerpen