De provincie helpt je op weg

Een goed samengesteld dossier is een bepalende factor voor de aflevering van een correcte vergunning. Op de website staan daarom een gids voor samenstellen en een gids voor indienen van een dossier. Een vlotte dossierbehandeling vraagt een gedeelde inspanning tussen de bedrijfswereld en de vergunningverlenende overheid. Het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek is hierin een belangrijk instrument.

Colofon

‘Rapport 2020 Omgevingsvergunningen in de provincie Antwerpen’ is een uitgave van de deputatie van de provincie Antwerpen

Cathy Berx, gouverneur-voorzitter

Luk Lemmens

Kathleen Helsen

Jan De Haes

Ludwig Caluwé

Danny Toelen, provinciegriffier

Realisatie

Dienst Omgevingsvergunningen

Eindredactie

Martine Verhelst, Diensthoofd dienst Omgevingsvergunningen

Verantwoordelijke uitgever

Hilde Van Look, Departementshoofd departement Leefmilieu

Met dank aan

alle medewerkers van de dienst Omgevingsvergunningen en Thomas Geuens (fotograaf) 

DIENST OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Departement Leefmilieu

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

T 03 240 57 45

omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

www.provincieantwerpen.be

Foto © Provincie Antwerpen