Omgevingsvergunningen 2018


De provincie Antwerpen is een ondernemende provincie

De provincie Antwerpen vormt de motor van de Vlaamse economie. Ze wordt gekenmerkt door veel bedrijvigheid in vele sectoren en vele typen bedrijven. Dit weerspiegelt zich in de aanvragen voor vergunningen.

De haven van Antwerpen met zijn chemie, petrochemie en op- en overslagbedrijven zorgt voor vele aanvragen van vaak complexe installaties. De veeteeltsector is dan weer sterk vertegenwoordigd in de Kempen.

Muiscursor bewegen over afbeelding om cijfers per gemeente te zien.

De concentratie aan grote (industriƫle) bedrijven is hoog

Voor vele aanvragen is een milieueffectenrapport (MER) of omgevingsveiligheidsrapport (OVR) vereist. Ook de richtlijn Industriƫle Emissies (RIE) is op heel wat bedrijven van toepassing. In de veeteeltsector zijn er grote bedrijven waarop de RIE- of MER-richtlijn van toepassing is. Aanvragen vallende onder de RIE hebben betrekking op minstens 1 X-rubriek van de indelingslijst van Vlarem II.