De provincie helpt je op weg

De provincie deelt kennis en informatie die je op weg helpt bij het samenstellen en indienen van een aanvraag. Op de website vind je informatie over de procedures maar ook praktische wegwijzers en tips voor het indienen, samenstellen en opvolgen van je aanvraag bij de provincie. Via onze nieuwsflash blijf je op de hoogte van weetjes en nieuwe info op onze website.

Elke dossierbehandelaar krijgt een aantal gemeenten toegewezen. De dossierbehandelaars zijn het eerste aanspreekpunt voor een dossier in behandeling. Wie jouw dossierbehandelaar is, kan je raadplegen op onze website.

Colofon

‘Jaarverslag 2018 Dienst Omgevingsvergunningen’ is een uitgave van de deputatie van de provincie Antwerpen


Cathy Berx, gouverneur-voorzitter

Luk Lemmens

Kathleen Helsen

Jan De Haes

Ludwig Caluwé

Danny Toelen, provinciegriffier

Realisatie

Dienst Omgevingsvergunningen


Eindredactie

Martine Verhelst, Diensthoofd dienst Omgevingsvergunningen


Verantwoordelijke uitgever

Hilde Van Look, Departementshoofd Leefmilieu


Met dank aan

alle medewerkers van de dienst Omgevingsvergunningen en Thomas Geuens (fotograaf) 


DIENST OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Departement Leefmilieu

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

T 03 240 57 45

omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

www.provincieantwerpen.be