Jaarverslag Departement Leefmilieu 2018


Ruimte
voor water

VELEAU


Nieuwe fietsroute in de Koude Beekvallei

Onder de noemer Veleau stelt de provincie fietsroutes voor langs en in de buurt van haar waterlopen en realisaties.


De vallei van de Koude Beek is een waardevol natuurverbindingsgebied in de Zuidrand van Antwerpen. Je kan de vallei nu ook met de fiets ontdekken. Tegelijkertijd zie je wat de provincie allemaal doet om wateroverlast te bestrijden.

Feestelijke inhuldiging Voordonkse Plassen in Putte

De wateroverlast door de Wolzakkenleibeek liet de provincie niet onbewogen. Daarom realiseerden we een nieuw overstromingsgebied.


Op 6 mei mochten bewoners van Putte dit nieuwe ingerichte gebied uitzonderlijk komen bezoeken. Gidsen van de provincie en Natuurpunt gaven meer info over het waarom, hoe en de toekomst van dit drassig stukje natuur van 2ha groot.

Aanleg overstromingsgebied aan de Molse Nete in Balen

Subheading for this paragraph

In Mol en Balen lopen geregeld straten onder water. Een nieuw overstromingsgebied moet er een einde aan maken.


Over de dijken legden we een wandelpad aan. Samen met een nieuwe brug en knuppelpaden zorgt dat ervoor dat de buurt kan komen genieten van het nieuwe stukje natuur.

Al 20 jaar

vecht provincie voor ruimte voor het water

20 jaar geleden teisterde een ongeziene regenval onze provincie. De waterlopen konden het water niet aan. 


Er is sinds 1998 heel wat veranderd in het provinciale waterbeleid. De installatie van grote pompen langsheen de Grote Nete en Beneden Nete was de eerste grote maatregel. Ondertussen staat de provincie 67 hectare overstromingsgebied en 22 pompstations verder.

Opknapbeurt Kleine Aa

In Essen heeft de provincie 2 oude stuwen in de Kleine Aa vervangen door meanders en een vistrap. De beek kan zo meer water bergen. Ook vissen kunnen nu vrijer stroomopwaarts zwemmen. Nabijgelegen landbouwgronden krijgen een betere, duurzamere en peilgestuurde afwatering. Een oud grachtenstelsel wordt terug in gebruik genomen.


De ingrepen in en rond de Kleine Aa worden voor 60% betaald door Europa. In het Interreg Triple C project werken Nederland en Vlaanderen samen aan een innovatieve klimaatadaptatie. 

Provincie pakt Kaartse Beek aan

Woonwijk De Sterre in Kapellen kampt geregeld met wateroverlast. Dit komt onder andere door de Kaartse Beek, die niet in staat is om al het water bij extreme neerslag op te vangen.

In 2018 heeft de provincie een stuk van de beek heringericht. Dankzij de aanleg van flauwe oevers en plas-dras zones kan ze meer water vasthouden. Slechte oeververstevigingen zijn verwijderd en duurzaam vervangen. Een druk bereden maar te kleine brug maakte plaats voor een breder en hoger model. Dat zorgt voor een betere doorstroming van het water, en geeft fietsers meer ruimte en comfort..

De provincie liet de beek opnieuw meanderen en maakte de oevers veel flauwer. Hierdoor kan de Kleine Struisbeek meer water bufferen, een ingreep tegen natte voeten. Ook de planten en dieren naast de waterloop krijgen nu meer kansen.

Kleine Struisbeek in Wilrijk krijgt natuurlijke loop

Nieuw klimaatfenomeen: bijna alle onbevaarbare waterlopen staan droog


Meer dan

90%

van de provinciale waterlopen lagen er dit jaar dor en kleurloos bij.

Waterbeheerders werden geconfronteerd met het andere effect van de klimaatverandering, te weinig in plaats van te veel water.  2018 gaat de Vlaamse geschiedenis in als een lange zomer van droogterecords, hittedagen, waterschaarste en captatieverboden. 


Ruimte voor water

Met dit thema helpt de provincie de volgende SDG’s te realiseren: