Jaarverslag Departement Leefmilieu 2018


Landschap

10 Jaar

Antwerpse Regionale Landschappen vierden hun 10-jarig bestaan

Na 10 jaar werk maken van nieuwe speelbossen, trage wegen, poelen, bloemenranden, groenere speelplaatsen, knotbomen en adviezen aan gemeenten.... was het tijd voor een feestje! Tijdens een colloquium blikten we terug maar keken ook vooruit, naar de uitdagingen van morgen.

Goed bezig, bosgroepen en regionale landschappen!


In 2018 pakte de provincie uit met de realisaties van haar regionale landschappen en bosgroepen van de voorbij vier jaar.

Landschapsdag in het teken van het industrielandschap van de Rupel

De jaarlijkse landschapsdag trok zo'n

140 geïnteresseerden

In de voormiddag konden deelnemers verschillende sessies volgen over de evolutie van de Rupelstreek. 's Middags trokken de deelnemers erop uit om het landschap verder te verkennen en beleven.

Antwerpse bosgroepen planten 1,9 hectare  bos in Balen

Elke winter planten de bosgroepen nieuwe bomen in de provincie. In Balen bijvoorbeeld werden zo'n 4000 boompjes geplant, van een 10-tal verschillende soorten. Een bewuste keuze voor meer biodiversiteit. Via de bosteller kan je checken hoeveel hectare de bosgroepen en Regionale Landschappen in totaal bebosten.

Wie wandelt mee in wandelgebied Zuidrand?

Geen excuus meer om de pracht van de zuidrand niet wandelend te ontdekken. De nieuwe wandelkaart Zuidrand biedt nu 195km wandellussen aan langsheen kasteeldomeinen, forten, beekvalleien, boscomplexen en landbouwgebieden die typerend zijn voor de regio. Voor gezinnen met weetgrage kinderen is er een speelse wandelapp ontwikkeld met 4 mysteries die kinderen op een interactieve manier moeten oplossen.

Veel bezoekers op het Landschapsfeest Frijthout


Gemeente Hove mag trots zijn op Frijthout, een eigentijds landschapspark waar er plaats is voor natuur, water, wandelaars, fietsers en spelende kinderen. De provincie heeft er samen met onder andere De Zuidrand en Bosgroep Antwerpen het brongebied van de Koude Beek in ere hersteld.

Ook stilte kan je meten. PIH deed geluidsmetingen in de fortengordel.

De provincie wil de stilte doen appreciëren en stiltegebieden bewaren. Naast stiltegebieden zoekt en meet het PIH nu luwteplekken aan de stadsrand. Onze geluidsexperten gingen afgelopen jaar meten in de fortengordel.


Landschap

Met dit thema helpt de provincie de volgende SDG’s te realiseren: