Jaarverslag Departement Leefmilieu 2018


Klimaat

Via educatie en techniek ijveren vier scholen voor

30%

minder energieverbruik

Scholen doen mee aan de EnergyChallenge

De verwarmingsinstallaties opnieuw goed instellen, relighting, ... Maar vooral ook de leerlingen zelf laten nadenken over mogelijkheden om het energieverbruik te doen dalen. Deze EnergyChallenge wordt ondersteund door DMN en MOS. 

Eerste gesubsidieerde klimaatprojecten werpen vruchten af

1.

Mechelen wil zonnepanelen installeren op grote gebouwen. Het geld hiervoor wordt bij de burgers gezocht die in ruil voor hun investering een vast rendement krijgen. Om dit project van de grond te krijgen, injecteerde de provincie een bedrag van 75.000€. Vanaf 2021 zal Mechelen dankzij dit initiatief 370 ton CO2 uitsparen.

2.

In Hoogstraten rijdt camper Fabrik Elentrik rond. De 30 jaar oude camper werd grondig gerenoveerd met provinciale subsidies, rijdt op gas en krijgt zijn stroom via zonnepanelen. Fabrik Elentrik is ingericht als energiecafé en geeft bewoners onafhankelijk woonadvies over energiebesparing thuis.

3.

Met geld van de provincie zet Posthof vzw in Berchem in op hernieuwbare energie via zonnepanelen, groendak, isolatie van muren en vernieuwing van de verwarmingsinstallatie. Ook werd een duotuin aangelegd waar duo’s van vrijwilligers en anderstaligen eigen groenten kunnen kweken. Dit initiatief wil deze doelgroepen duurzamer doen leven.

Provincie op weg naar een klimaatneutrale organisatie


Uit het broeikasgasrapport van 2016 blijkt dat de uitstoot van de provincie verminderd is van 9.000 naar 5.618 ton, een dalende trend die standhoudt.


De provincie wil tegen 2020 een klimaatneutrale organisatie worden en dat lijkt te lukken. Om haar inspanningen te evalueren maakt ze sinds 2006 een broeikasgasrapport op.

Groepsaankopen Energie & PV-panelen

Recordaantal geïnteresseerden in groepsaankopen groene stroom en zonnepanelen

125.000

geïnteresseerden in groepsaankoop groene stroom en gas.


Meer dan

72.000

gezinnen stappen onder begeleiding over naar een gunstig en groen energiecontract.

Meer dan

2.000

extra daken met zonnepanelen 

Al 25 jaar

is PIME een toonaangevend milieueducatief centrum.

Om dat te vieren nodigde PIME (oud)-medewerkers, begeleiders en andere sympathisanten uit. We trakteerden ze ook op een leerrijke namiddag. De film Demain inspireerde met hoopvolle, duurzame initiatieven vanuit de hele wereld. Nadien verzamelden we hun eigen voorstellen en koppelden die aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

EXPO


Anders is niet zo gek!

Een expo met duurzame voorbeelden. 

Samen met de dienst Mondiaal Beleid ontwikkelde het PIME deze expo om leerlingen kritischer te doen nadenken over hun consumptiegedrag.


 De HNST-jeans illustreert hoe kledij duurzaam kan zijn. De bamboe-fiets doet leerlingen stilstaan bij hernieuwbare en niet-hernieuwbare grondstoffen. 

MOS-klimaatbendes
aan het werk in Zoersel

Zes basisscholen in Zoersel stapten in het klimaattraject MOS-klimaatbendes. In samenwerking met de gemeente Zoersel willen zij hun CO2-uitstoot verminderen. Doorheen het jaar werken de leerlingen aan verschillende opdrachten. Op die manier komen ze te weten hoe ze acties kunnen ondernemen om hun CO2-uitstoot naar beneden te krijgen.

Nieuwe energiekoffers laten leerlingen zelf hun energieverbruik meten

MOS maakte twee nieuwe energiekoffers aan. Hiermee kunnen leerlingen zelf aan de slag om het energieverbruik op school te meten. De aanmaak van de nieuwe koffers kadert in het Europese project ‘2IMPREZS’.

Provincie en gemeenten strijden voor het klimaat


Klimaat

Met dit thema helpt de provincie de volgende SDG’s te realiseren: