Jaarverslag Departement Leefmilieu 2018


Biodiversiteit

Dieren maken dankbaar gebruik van nieuwe eco-infrastructuur in Niel 

De huiskat, vos, steenmarter ... hebben een nieuwe faunapassage in Niel. gekregen. De eco-infrastructuur omvat stukjes natuur, een zevental ecotunnels, een vleermuizenbunker en een amfibieënwand.

De Amerikaanse stierkikker rukt steeds verder op in de vallei van de Grote Nete. Onze inheemse kikkers en salamanders worden daardoor bedreigd. Omdat de traditionele bestrijding met fuiken en het leeglaten van vijvers het kikkergeweld niet kan stoppen, zijn onderzoekers gestart met het testen van een innovatieve techniek namelijk het uitzetten van steriele kikkers.  


Bekijk de reportage van VTM-nieuws.

Steriele stierkikkers ingezet om opruk invasieve soortgenoten te stoppen

Vleermuizenonderzoek
onthult geheimen van
grootste Vlaamse
kraamkolonie

Natuurpunt onderzocht met steun van de provincie een kolonie ingekorven vleermuizen in Herentals.


Ze werden gezenderd en gevolgd met lichtgevoelige camera’s, batdetectoren en zelfs een vliegtuigje. De inzichten kunnen leiden tot een betere bescherming van de kolonie, en van de soort in het algemeen.

De Antwerpse Koepel voor Natuurstudie bestaat 20 jaar. Ter gelegenheid wordt het boekje 'Pretoogjes in het veld' gelanceerd, waarin het belang en plezier van natuurwaarnemingen centraal staan. Hans Van Dyck en Jos Gysels schreven dit bijzondere boekje. Ook andere bekende Vlamingen werkten mee. Het is een pleidooi om te investeren in meer biodiversiteit. 

ANKONA blaast 20 kaarsjes uit en lanceert 'Pretoogjes in het veld'

20 jaar
ANKONA


Uitzonderlijk veel hinder van de eikenprocessierups

656
loketvragen

werden dit jaar opgelost. De interactieve eikenprocessierupsenkaart en app worden massaal ingevuld door burgers, gemeenten en bestrijders. De kaart wil biociden vermijden in natuurgevoelige zones. De zoektocht om natuur in te zetten als alternatief bestrijdingsmiddel is op kruissnelheid.

 Verzorgen van vogels en wilde dieren

De provincie subsidieert twee opvangcentra voor vogels en wilde dieren (VOC's). Vaak zijn deze dieren beschermde en soms provinciale prioritaire soorten. We dragen er zorg voor omdat ze zeldzaam zijn en belangrijk voor een evenwichtige biodiversiteit in onze provincie.

7325 plantjes

voor biodiverse bosranden

Tijdens de jaarlijkse bosrandactie verkochten de bosgroepen 7325 plantjes aan voordelig tarief. Deze 17e actie was goed voor 7,3 km aan verkochte plantjes en brengt het totaal van alle acties op bijna 50 km bosrand.


Met deze actie willen de bosgroepen biodiversiteit aan de rand van het bos stimuleren. Een bosrand biedt namelijk voedsel en beschutting voor vlinders, vogels, reeën en ander wild. Verschillende plant- en diersoorten komen enkel voor aan de rand van het bos. 

Fish Migration Day 


200

mensen lieten vissen te water in de Wamp. Zij kunnen er nu vrij migreren dankzij de nieuwe vistrappen van de provincie.


Samen met Pidpa en ANB maakten we er een onvergetelijke dag van. Iedereen ging blijgemutst met souvenir terug naar huis. 

Feest aan de Wamp tijdens een zonovergoten Fish Migration Day 

Plaag Japanse Duizendknoop in Schelle wordt nauwlettend bestreden

De Japanse Duizendknoop is een snelgroeiende woekerende exoot die met de steun van de provincie bestreden wordt. In Schelle loopt een project waarbij de plant om de vier weken via sociale tewerkstelling manueel uitgestoken wordt. De provincie monitort van dichtbij. De kleinere haarden zijn alvast bestreden.

25
scholen

zetten tijdens de MOS-Openschooltuinendag hun groene schooldomein open voor bezoekers. Leerkrachten en directie van andere scholen konden die dag inspiratie opdoen voor hun eigen schoolvergroening. De gastscholen vertelden over de betrokkenheid van hun leerlingen, over hoe je een draagvlak kunt creëren en hoe je de vergroening kan inbedden in het lesaanbod.

De Openschooltuinendag van MOS

IPKC studiedag biodiversiteit

In de 5 provincies samen werken meer dan 250 deskundigen rond milieu, natuur en klimaat. Op 27 maart bracht het Interprovinciaal Kenniscentrum (IPKC) deze

experts samen om van elkaar te leren en hun kennis verder te verspreiden overheen de provincies. Biodiversiteit

Met dit thema helpt de provincie de volgende SDG’s te realiseren: