KAMP C 2020


In cijfers

In 2020 stegen de totale inkomsten met 18,4%, dit is voornamelijk te wijten aan een dotatieverhoging. Zo is er in 2020 een eenmalige verhoging uitbetaald van 180.000 euro voor roerende investeringen en een structurele verhoging van 162.000 euro voor personeelsuitbreiding. De inkomsten van projecten daalden, verschillende projecten werden immers verlengd door de coronacrisis. Verdere dalingen in inkomsten omwille van corona zijn opgevangen door een extra dotatie. Er is een positief eindresultaat van 159.000 euro. Dit resultaat wordt toegewezen aan de reserves. De opgebouwde reserves laten Kamp C toe om in de nabije toekomst haar rol verder te vervullen.