KAMP C 2020


Hoogtepunten

1. Innovatieve projecten duurzaamheid

Duurzaam kwalitatief wonen

Kamp C en de provinciale dienst Wonen werkten samen een woonvisie uit waarmee ze onder andere de woonkwaliteit willen stimuleren en ondersteunen. De bedoeling is nu om te onderzoeken hoe we geleerde lessen uit projecten waar Kamp C bij betrokken is kunnen inzetten om kwalitatief wonen voor lokale overheden en burgers te verduurzamen. Hierbij denken we aan volgende projecten:

  • Shine, See2Do, CBCI, 't Centrum | Circulair bouwen en verbouwen
  • cVPP, Solarise | Hernieuwbare Energie, Energiegemeenschappen
  • Enleb, Rhedcoop | Participatie
  • EnergyMeasures, Rhedcoop | Energiearmoede
  • Housing 4.0 Energy | Kleinschalige en betaalbare woonvormen

De kennis en ervaring van de dienst Wonen wordt ook mee opgenomen in deze werking voor lokale overheden en burgers.

Projecten met een internationaal karakter
"Kamp C is uitgegroeid naar een projectorganisatie. Zo voeren we 17 Europese projecten uit: KIEM, 'Procirc, Solarise, Energy Measures, Build.Create.Innovate., Housing 4.0 Energy ... Onze doelstellingen: opschalen van renovatie, innovatie op de markt brengen en participatie ondersteunen."
­- Kai Van Bulck, operationeel manager Kamp C

Eerste 3D-geprinte woning

Op Kamp C werd in 2020 een huis geprint met de grootste 3D-betonprinter van Europa. De woning is 90 vierkante meter groot en werd in één stuk geprint met een vaststaande printer. Een wereldprimeur! Kamp C kreeg behoorlijk wat internationale belangstelling: het 3D-huis verscheen 185 keer in de pers. Tientallen bedrijven contacteerden ons met de vraag om 3D-betonprinten te commercialiseren. 250 particulieren bezochten het 3D-huis. Particulieren die niet bij een begeleid bezoek konden aansluiten kunnen de woning van buitenaf bezichtigen en krijgen extra info via een QR-code. Enkele onderwijsinstellingen hebben de printtechniek opgenomen in hun cursussen. Via het project KIEM zetten we de 3D-printtechniek verder in de markt. Video

2. Co-creatie

Met burgers

Het Interreg North-West Europe project cVPP (community based- Virtual Powerplant of virtuele energiecentrale voor en door de gemeenschap) ontwierp een model waarbij decentraal energie wordt opgewekt door de burgers. Deze energiebronnen zijn virtueel met elkaar verbonden zodat ze één grote energieopwekkende entiteit vormen. Alle bevindingen van het cVPP-project zijn gebundeld in de Startersgids. cVPP werd bekroond met de EUSEW 2020 Citizens’ award tijdens de European Sustainable Energy Week.

Met bedrijven

Het EFRO-project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’ stimuleert circulaire bedrijfsmodelinnovatie bij kmo’s in de bouwsector. Samen met VITO en Möbius begeleidde Kamp C kmo’s tijdens 3 co-creatietrajecten waarin geëxperimenteerd werd met circulaire bedrijfsmodellen. We deelden zowel deze innovatieve modellen als de leerlessen van de trajecten met het brede werkveld. De leerlessen werden gebundeld in een Draaiboek en Handleiding Circulair Bouwen .

Bekijk de ervaringen van de deelnemers.

3. Dienstverlening lokale besturen

Via het Horizon 2020-project SURE2050 (SUstainable Read Estate 2050) helpt Kamp C Vlaamse lokale overheden een energieneutraal, comfortabel en toekomstbestendig gebouwenpatrimonium realiseren. De provincie Antwerpen geeft met het provinciehuis alvast het goede voorbeeld.

4. Adviesverlening

856

bouwadviezen


90% van de bouwadviezen verliepen digitaal omwille van de coronacrisis. Kamp C behoudt deze online service ook in de toekomst in haar aanbod.


Top 5 van de meest gestelde vragen

  1. Vragen over verwarmingssystemen.
  2. Vragen over verlaging van het E-peil, dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is.
  3. Vragen over subsidies, vooral bij verbouwingen.
  4. Vragen over isolatie.
  5. Vragen over zonnepanelen.