Hooibeekhoeve 2020


In cijfers

Financiën Hooibeekhoeve

De Hooibeekhoeve sluit 2020 af met een mooi positief resultaat, mede dankzij 2 zaken:

1. De uitbetaling van de BELSPO vrijstelling met terugwerkende kracht tot 2019 voor een bedrag van 220.000 euro; dit is een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor werknemers die worden tewerkgesteld in projecten van onderzoek en ontwikkeling.

2. Er werden meer boekhoudkundige omzetten gerealiseerd binnen het luik projectwerking rekening houdende met de uitzonderlijk toegewezen projectsubsidies in 2019.

De totale kosten blijven stabiel ten opzichte van 2019. Hooibeekhoeve sluit af met een resultaat van 335.000 euro.

Cijfers uit de stal

 • In 2020 liepen er gemiddeld 88 melkkoeien rond in de stallen van Hooibeekhoeve;
 • Er werden 85 gezonde kalveren geboren: 43 vaarzen en 42 stieren;
 • Onder de pas geboren kalveren telden we 7 witblauwkalveren;
 • De tussenkalftijd* bedroeg gemiddeld 414 dagen;
 • Het gemeten eiwitgehalte bedroeg gemiddeld 35,48 g/l (Melknet 2020);
 • Onze melkkoeien produceerden gemiddeld 10273 liter in 2020;
 • Het vetgehalte van de melk was 42,00 g/l (Melknet 2020);
 • In 2020 leverde apb Hooibeekhoeve 916334 liter aan de melkerij;
 • 75 stuks jongvee bevolkten de jongveestal;
 • De afkalfleeftijd* van de vaarzen schommelde tussen de 23 en 23,4 maanden, net geen twee jaar;
 • De gemiddelde leeftijd van de aanwezige melkkoeien bedroeg in 2020 gemiddeld 3,11 jaar;
 • Er werden 5482 melkstalen genomen in het kader van lopende projecten.

Tussenkalftijd: Het aantal dagen tussen 2 opeenvolgende kalvingen van dezelfde koe. De tussenkalftijd geeft een eerste globale indruk van de vruchtbaarheid van het melkvee op een bedrijf. Afkalfleeftijd: De leeftijd waarop een vaars voor de eerste keer een kalf op de wereld zet.

“In 2020 werden er 1115 metingen van het gewicht, de borstomtrek en de kruishoogte van kalveren genoteerd. Eenzelfde kalf werd dus meermaals opgemeten. Sterk en nauwgezet werk van de stielmannen van Hooibeekhoeve!”

Cijfers vanop het veld

In totaal beheerde Hooibeekhoeve 59,6 ha cultuurgrond. Op 9% hiervan stond een niet-productieve teelt (natuurbeheer, uitmijnen, akkerranden). Binnen de productieve oppervlakte waren mais met 51% en grasland (gras of grasklaver) met 41% de grootste teelten. Op 1 ha werden er voederbieten geteeld die werden ingekuild samen met aangekochte perspulp. De triticale afkomstig van 3 ha werd verkocht.

Het braakliggend land, het gras (& kruiden) en het faunamengsel zijn niet-productief.

“Hooibeekhoeve bepaalde van 681 proefveldjes de opbrengst met de Haldrup proefveldhakselaar van het LandbouwCentrum voor Voedergewassen. Daarnaast stonden er opbrengstbepalingen van verscheidene grasproefvelden op het programma. In totaal droogde Hooibeekhoeve 1 367 gewasmonsters om het droge stofgehalte te bepalen.”