Hooibeekhoeve 2018


Blik op de toekomst

Vertaling van evoluties in de wetgeving naar de praktijk om tegemoet te komen aan vragen van landbouwers

Onderzoeken en implementeren van nieuwe technologieën om de sector te verduurzamen

Nieuwe onderzoeken rond verschillende maatschappelijke thema’s: dierenwelzijn, voedselveiligheid, milieu, biodiversiteit, klimaat…. We volgen hierbij de kringloop van een melkveebedrijf: bodem, teelt, koe en kalf, stal en mest. Naar de toekomst toe leggen we meer de linken tussen de verschillende aspecten (we bekijken het bedrijf als een geheel) en zetten meer in op thema’s die het agro-ecosysteem kunnen versterken. We gaan het engagement aan om thema’s uit het onderzoek of innovaties uit te rollen over de gehele Hooibeekhoeve, van plant tot dier.