Hooibeekhoeve 2018


Hooibeekhoeve
in een notendop

Onafhankelijk proefbedrijf
voor de melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling

Streven naar een duurzame teelt van voedergewassen en een duurzame melkveehouderij

Focus op de volledige kringloop en expertise rond verschillende thema’s en aspecten

Melkveerantsoen - Emissies - Maïs - Landleefbaarheid - Economische aspecten - Grasland - Gezondheid - Waterkwaliteit- en kwantiteit - Voederbieten - Sensoren - Nieuwe technieken en innovaties - Uitbreiding naar alterantieve teelten - Data gedreven beslissingen en management - Klimaat - Monocultuur versus rotatie - Landschapsintegratie - Ploegen versus niet-kerende bodembewerking - Functionele agrobiodiversiteit - Educatie - Groenbedekkers - Vruchtwisseling - Bemesting en rijafstanden - Opbouw organische stof - Verschillende bodembewerkingen - Bandendruk - Jongveeopfok

In cijfers