Hooibeekhoeve 2018


Hoogtepunten

3000 bezoekers voor
Dag van de landbouw

Ze kwamen kijken naar onze tractoren, koeien en kalfjes en ontdekten meer over onze innovatieve technologieën. De bezoekers kwamen ook heel wat te weten over het Kempisch domein en konden op het Lekkers met Streken-terras smullen van lekkere hoeve- en streekproducten.

In de kijker tijdens onze proefveldbezoeken

  • Precisielandbouw
  • Effect van verschillende grondbewerkingen op bodem en gewasopbrengst
  • Verschillende vruchtwisselingsproeven in vergelijking met monocultuur maïs
  • Gebruik van driftreducerende doppen

Koesensor.be

Hoe beheer je de uiergezondheid op jouw bedrijf? Wat is de economische impact van uieraandoeningen? En welke sensoren en data kun je gebruiken om het herstel na klinische mastitis op te volgen?


Het MastiMan-project zoekt een antwoord op al deze vragen. Je kan het onderzoek en de resultaten op de voet volgen op www.koesensor.be

Agrobiodiversiteit

Hooibeekhoeve experimenteerde met akkerranden en ging op zoek naar overhoekjes of perceelsranden waar de klassieke voedergewassen minder opbrengstpotentieel hebben. Er werden verschillende mengsels gezaaid. Op een demoperceel in Retie werden verschillende natuurvriendelijke maatregelen aangelegd.

Beslissingstools

Routeplanner melkvee

Vereenvoudigde beslissingstool die antwoorden biedt op toekomstvragen waar melkveehouders vandaag mee zitten.Meer informatie

Rekenen boeren natuur

Bereken op basis van je productieve oppervlakte, teelten en akkerranden welk effect dit heeft op je saldo per hectare. Deze rekentool houdt rekening met 3 verschillende scenario's.


Meer informatie

Publicaties

Ritnaalden herkennen en bestrijden

Eén van de bedreigingen van de maïsteelt zijn ritnaalden. Hoe kan je ze herkennen en bestrijden? Dat ontdek je in deze nieuwe brochure die gemaakt werd binnen het project 'Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden'.

Bekijk de brochure hier...

Gezonde klauwen
op stal

Aan de hand van een enquête, bedrijfsbezoeken, demoproeven, praktijkdagen, workshops enzovoorts, bracht het project 'Gezonde klauwen op stal' de klauwgezondheid onder de aandacht.

Deze brochure bundelt de informatie die uit al deze activiteiten voortkwam. Veehouders en erfbetreders kunnen dankzij de tips werk maken van een goede klauwgezondheid.

Bekijk de brochure hier...

Aan de slag met voederbieten

Op vrijdag 9 november leerden verschillende deelnemers tijdens de voederbietendag in Herenthout hoe ze aan de slag kunnen met voederbieten. Voederbieten zorgen in het teeltplan voor een vaak welgekomen teeltafwisseling. Hun zeer lang groeiseizoen zorgt er voor dat je ook in jaren met extreme weersomstandigheden mag rekenen op een goede voederwaarde-opbrengst. Anderzijds vinden landbouwers het bewaren en vervoederen van voederbieten vaak arbeidsintensief en passen ze niet altijd even makkelijk in het rantsoen. Mengkuilen kunnen hier een oplossing bieden.

BODEMIDEE


“Landbouwers die willen werken aan de bodemkwaliteit kunnen rekenen op gratis advies van een kennispendelaar”