Havencentrum 2020


Hoogtepunten

Tijdens de sluiting is het team achter de schermen hard blijven werken aan de ontwikkeling van projecten en vernieuwing van de educatieve programma’s. Wat dit juist inhoudt? Hieronder lichten we enkele voorbeelden toe.

Jongeren beleven de haven corona-proof met educatief kaartspel Cardgo

Voortaan geen klassieke lesvoorbereidingsbundel meer als instap in het thema haven voor de 3e graad secundair onderwijs, maar wel een origineel educatief kaartspel. Cardgo zorgt ervoor dat jongeren de haven van Antwerpen spelenderwijs kunnen beleven in de klas. Met slechts één set spelkaarten, goed voor vijf verschillende activiteiten, kunnen leerkrachten de hele werking van de haven uitleggen, van de behandeling van goederen tot en met de diversiteit aan beroepen en talenten.

Cardgo kadert in een versterkte focus op studiekeuze en de daarbijhorende grondige vernieuwing van het aanbod voor de 3e graad middelbaar onderwijs. In 2020 heeft het Havencentrum in dat opzicht ook een nieuwe interactieve intropresentatie ontwikkeld.

Meer weten? www.cardgo.be

Unieke blik achter de schermen van havenbedrijven in virtuele haventour

Ook in coronatijden, nu fysieke uitstappen niet mogelijk zijn, wil het Havencentrum studenten uit het hoger onderwijs en werkzoekenden een bezoek op maat bieden aan de haven van Antwerpen dankzij een nieuwe virtuele tour. Dit digitale alternatief reikt hen zowel een theoretisch kader aan als een unieke inkijk in relevante havenbedrijven in de industriële, maritieme en logistieke sector.

Deze tour duurt 2 uur en start met een grondige inleiding over de haven, haar geschiedenis, werking, sectoren en activiteiten, de impact op de tewerkstelling en het thema duurzaamheid. Daarna begeven de gebruikers zich virtueel op het terrein; ze bezoeken bedrijven aan de hand van uniek beeldmateriaal.

Deze digitale excursie is ontwikkeld in 2020 en begin 2021 gelanceerd. Meer weten? Lees er alles over op de website.

Aanbod voor werkzoekenden in ontwikkeling met het Job Discovery Lab

Met het oog op een versterkte focus op de arbeidsmarkt en meer Europese projectwerking schreef het Havencentrum zich in 2020 in op een project van het Europees Sociaal Fonds: het Job Discovery Lab.

Deze vernieuwende, gamified workshop wil kwetsbare schoolverlaters en jonge werkzoekenden (17-26 jaar) de grote diversiteit aan beroepen in het havengebied laten ontdekken op een actieve manier. Tegelijk krijgen ze meer inzicht in zichzelf en in het type jobs dat bij hun persoonlijkheid past.

Om het concept uit te werken, te testen met de doelgroepen en de impact ervan te meten krijgt Het Havencentrum 103.824,32 euro aan financiële steun van het ESF en de Vlaamse overheid, voor de periode van juni 2020 tot mei 2022. Na de projectperiode zijn de serviceblueprint, het draaiboek en het businessmodel voor het concept opgesteld en is het programma klaar voor implementatie.

Meer weten? Op de website houden we stakeholders op de hoogte van het projectverloop.

Volg bananen de wereld rond met webapplicatie Van Haven tot Feest

Ook de integratie van andere leervormen, zoals digitale tools, in het aanbod is een belangrijke doelstelling van het Havencentrum, in de haven én in de klas. Om kinderen in coronatijden toch nog toegang te geven tot onze rondvaartapp, lanceerden we op de eerste digitale Dag van de Wetenschap de webapplicatie Van Haven tot Feest, beschikbaar voor het brede publiek. Met deze app wil het Havencentrum leerlingen stimuleren om ook zelf op ontdekking te gaan.

Sinds het schooljaar '19 - '20 ontdekken leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar tijdens de rondvaart de reis die bananen afleggen, van het land van herkomst over de haven tot op de eindbestemming. In 2020 is ook de reis van het meel uitgewerkt en in 2021 komen er nog twee verhalen bij rond kunststof en staal.

Meer weten? Kijk op de website of speel de game zelf!

Aanbodgedreven werking uitgerold voor meer kwaliteit

Vanaf dit schooljaar '20 - '21 werkt het Havencentrum met vaste dagen voor zijn programma's. Klanten kunnen deze dagen op voorhand raadplegen in een digitale kalender en zo gerichter boeken. Dit systeem stelt ons in staat om nodeloze piekdagen te vermijden en om tijdens elke uitstap maximaal kwaliteit te kunnen aanbieden.

Daarnaast is ook het kerngebied geïntroduceerd: scholen die zich in de ruime buurt van de haven bevinden en dus wellicht meer toekomstige werknemers afleveren, krijgen dat exclusieve extraatje dat we onmogelijk aan alle scholen kunnen bieden (bv. bedrijfsbezoeken). Zo focust het Havencentrum op de belangrijkste doelgroep: jongeren bij wie we maatschappelijk draagvlak willen creëren enerzijds en warm willen maken voor jobs in de haven anderzijds. Natuurlijk blijven alle scholen welkom en krijgen gegarandeerd een kwalitatief programma boordevol havenkennis.