Havencentrum 2018


Blik op de toekomst

Havenbelevings-centrum

Als alles goed gaat, opent in 2024 het gloednieuwe, interactieve havenbelevingscentrum op de Droogdokkensite. In 2019 bekijken we samen met het Havenbedrijf Antwerpen de visie op dit centrum en de invulling van de Droogdokkensite in lijn met de stedelijke en provinciale bestuursakkoorden.


In afwachting ontwikkelen we een interactief havenbelevingsparcours “Run Your Port” op de huidige site.

Vernieuwd aanbod met focus op arbeidsmarkt en studiekeuze

Reis rond de haven.. met een app

Jaarlijks maken 9000 leerlingen uit het 5de of 6de leerjaar van het basisonderwijs kennis met de haven tijdens een havenrondvaart. Vanaf september 2019 kan deze allerjongste doelgroep zelf experimenteren met een app. Via verschillende korte spelletjes maken ze kennis met de 'reis' van een product. Zo volgen ze bijvoorbeeld een banaan vanaf plantage via de haven tot in de winkel. Ervaringsgericht leren met een hoge funfactor!

Cardgo game als eerste kennismaking

Tegen eind 2020 willen we het educatieve aanbod volledig vernieuwen met een extra focus op arbeidsmarkt.


Zo komt er een ‘Havenintro’ als voorbereiding op het eigenlijke havenbezoek. Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs maken via een spel op een laagdrempelige manier kennis met de haven voor hun uitstap.

Workshops op maat van de studiekeuze

Er komen verschillende studiegerichte workshops bij. De huidige algemene rondleidingen met bedrijfsbezoeken worden vervangen door Port Pro (voor uitstromers) en Port Academy (voor doorstromers) rond industrie, logistiek en techniek. Samen met de betrokken werkgeverskoepels en bedrijven ontwikkelt het Havencentrum een bedrijfsbezoek op maat van de groep.

Talentontwikkeling en zichzelf ontdekken

Via het competentiespel ‘Havenkansen’ kunnen jongeren hun eigen talenten ontdekken. Elk spel wordt samen met een gastbedrijf in de haven ontwikkeld. Ze spelen dit spel dan ook bij dit bedrijf. Zo beleven deze jongeren van dichtbij hoe het er op een echte werkvloer aan toe gaat.