Gouverneur Kinsbergencentrum 2018


Blik op de toekomst

Kwartier Z anno 2019
In 2019 wil het Gouverneur Kinsbergencentrum vooral inzetten op de promotie

van Kwartier Z bij scholen die zorgkundigen opleiden. Daarnaast wordt op vraag van betrokken scholen het inhoudelijk aanbod verder uitgewerkt met een module over aangepaste voeding en één over technologische innovaties. Het GKC zal in Kwartier Z ook opleidingen voorzien voor leerkrachten zodat zij op hun beurt oefenscenario’s voor hun leerlingen kunnen uitwerken.

Leveranciers van zorgtechnologieën vinden er vanaf 2019 er een levende etalageruimte voor hun producten.

Zorgroute ZORO: de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt

GKC diende in 2018 een aanvraag voor ZORO in, een Interreg Vlaanderen-Nederland project dat de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor zorgberoepen wil verkleinen. De goedkeuring van de eerste fase werd ontvangen eind 2018. De definitieve goedkeuring wordt verwacht midden 2019.

Tijdens het project, dat een duurtijd heeft van 3 jaar vanaf september 2019, worden (toekomstige) zorgprofessionals getest en versterkt op 4 noodzakelijke competenties:

  • Proactief en innovatief werkgedrag
  • Interprofessioneel samenwerken
  • Ethiek
  • Technologische wendbaarheid

De deelnemers worden op 3 momenten in hun loopbaan (student – starter – senior) betrokken.

In dit project wordt gewerkt met niet- of kort geschoolden tot en met de bachelor verpleegkunde.

Zowel onderwijsinstellingen als zorgorganisaties zullen deze manier van werken gedurende het volledige traject evalueren. Als het project succesvol wordt afgerond, zal GKC dit leermodel verder verspreiden.

GKC is trekker van dit project in samenwerking met de volgende partners: Rhizo 4, ROC West-Brabant, Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie, Ter Weel Zorggroep, Vives en Universiteit Antwerpen.

Universiteit Antwerpen neemt zorgeconomie- en innovatie onder de loep

In 2019 bekijken de Universiteit Antwerpen en het Gouverneur Kinsbergencentrum welke richting de onderzoeken en masterproeven over zorgeconomie uit moeten. Het gaat om thema’s binnen in de samenwerkingsovereenkomst geformuleerde werkpakketten: vitale gezondheidsregio, zorgmodellen, workforcemanagement, contextgerichte zorg en valorisatie. Bovendien krijgt de Universiteit Antwerpen de opdracht een onderzoek op te starten waarin de maatschappelijke impact van Kwartier Z wetenschappelijk wordt gevalideerd. Om de samenwerking met Universiteit Antwerpen verder te versterken zal de huisvesting van een andere relevante vakgroep onderzocht worden.

De provincie Antwerpen is de provincie met de meeste startups en tegelijk ook de meeste faillissementen. GKC wil samen met partners uit de zorgsector een pilootproject opstarten om studenten die innovatief zorgondernemer willen worden te ondersteunen.

Verder wil GKC een nieuw Europees project uitwerken om de zorgsector klaar te stomen voor de uitdagingen die vergrijzing en een stijgende zorgvraag met zich mee brengen. En een inhoudelijke samenwerking uitwerken met de leerstoel “natuur en gezondheid”, dit in samenwerking met de Dienst Milieu en Natuur van de Provincie Antwerpen. .