Gouverneur Kinsbergencentrum 2018


Hoogtepunten

Ontstaan van Kwartier Z, ruimte voor zorgtalent

Met ruim 78.000 arbeidsplaatsen is de zorgsector nu al de grootste werkgever in onze provincie; toch zijn er nog vele handen tekort. Daarom creëerden het Gouverneur Kinsbergencentrum en de stad Antwerpen Kwartier Z, een thuisbasis voor onderwijsinstellingen en werkgevers in de zorg, zelfstandig zorgverstrekkers en zorgtechnologische bedrijven. Kwartier Z is een ideale oefenruimte om stages voor te bereiden of te beantwoorden aan specifieke vragen in de markt. Geïnteresseerden kunnen er inspiratie opdoen. Werkgevers in de zorg kunnen er hun eigen medewerkers kennis laten maken met nieuwe of complexe zorgvragen, in een veilige en gecontroleerde omgeving.

Samenwerkingsovereenkomst Universiteit Antwerpen

We ondertekenden een overeenkomst met de Universiteit Antwerpen waarmee we willen inzetten op:

  • voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde hulpverleners;
  • nieuwe vormen van samenwerking (inter- en intraprofessioneel, multidisciplinair,…) waarbij we ook onderzoeken welke competentienoden hiervoor nodig zijn bij zorgprofessionals;
  • innovatie door wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe producten, diensten en samenwerkingen in de zorg te stimuleren en ondersteunen;
  • economische valorisatie door de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek ter beschikking te stellen voor iedereen aan de hand van businessmodellen.

Zorg voor de toekomst

UNIZO provincie Antwerpen en het Gouverneur Kinsbergencentrum staken een programma in elkaar om verantwoord en innovatief ondernemerschap in de zorg te stimuleren en zorgondernemers future-proof te maken. De provincie stelde hiervoor ook subsidies beschikbaar via het Zorginnovatiefonds. Geïnteresseerde zorgondernemers konden zich laten coachen en adviseren door verschillende experts en inspiratie op doen via een vijftal interactieve coachingmomenten in het GKC. Ook een reis naar Kopenhagen, wereldleider op het gebied van digitalisering in de zorgsector, stond op het programma. Op deze manier hebben een tiental zorgondernemers hun idee kunnen uitwerken tot een projectvoorstel. Er werden 8 projecten ingediend voor de impulssubsidie voor zorginnovatie, -economie en arbeidsmarkt, waarvan er drie reeds in het najaar van 2018 werden goedgekeurd.

Stages in de zorg

Zorgorganisaties en zeker thuiszorgdiensten worden overstelpt met vragen naar stageplaatsen. Samen met het opleidingsinstituut VIVO wil het Gouverneur Kinsbergencentrum hieraan tegemoet komen en leerlingen thuis- en bejaardenzorg aan de juiste stage helpen. Via een matchingsysteem worden stageaanvragen van scholen gebundeld, uniform gemaakt en naar één contactpersoon binnen elke thuiszorgdienst gestuurd. Op deze manier worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. In september 2018 namen 36 secundaire scholen en 22 erkende Diensten voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg deel aan het project. Van de 349 aanvragen, kregen maar liefst 240 leerlingen een stageplaats in de thuiszorg.