Gouverneur Kinsbergencentrum 2020


Team

Zakelijk leider


Scarlett Deurinck (C)

Onthaal


Polyvalent medewerker

Annika De Bruyn (C)

Onthaalmedewerker

Houda Zinbi (C)

Inhoudelijk team


Projectverantwoordelijke

Jolien Bernaerts (C)

Coördinator Kwartier Z

Ingrid Smets (C)

Expert project ZORO

Julie Daes (C)

Educatief consulent

Kim Clincke (C)

Schoonmaak


Schoonmaakster

Marina Smits (C)

In dienst: 1 expert, 1 educatief consulent

(C) = contractueel

(S) = statutair

Raad van bestuur en directiecomité

Raad van bestuur = volledige provincieraad

Directiecomité = deputatie

Revisor

Callens, Pirenne en Co - vertegenwoordigd door Ken Snoeks Jan Van Rijswijcklaan 10 - 2018 Antwerpen