Gouverneur Kinsbergencentrum 2020


In cijfers

De inkomsten zijn licht gedaald tegenover vorig jaar, voornamelijk door de stopzetting van een bijdrage van de stad Antwerpen. De verderzetting van project ZORO vangt de daling in inkomsten deels op. Door de groeiende projectwerking is er ook een stijging vast te stellen bij de kosten, zowel op vlak van personeel als andere werkingskosten. Verder was er een stijging in kosten naar aanleiding van de corona-crisis, deze zijn opgevangen met een extra dotatie. Het negatief resultaat van 53k euro wordt opgevangen door het eigen vermogen.