Gouverneur Kinsbergencentrum 2020


Hoogtepunten

Kwartier Z: ruimte voor zorgtalent

Met Kwartier Z ontwikkelde het GKC dé ideale oefenruimte voor (toekomstige) zorgprofessionals. Je kan er met 20 leerlingen tegelijk aan de slag in een levensecht appartement, drie leslokalen en een grote polyvalente ruimte met hoog-laagbedden, oefenpoppen, verpleegkarren, een passieve en actieve tillift. In februari vierden we de “geboorte” van Zoë, een oefenbaby én openden we een oefenpraktijk voor huisartsen in opleiding.

Om Kwartier Z te promoten, maakten we een infographic die we bezorgden aan alle secundaire scholen en CVO’s met een opleiding in de zorg in de provincie Antwerpen.

Oefenkansen geven, daar draait het om bij Kwartier Z. Door corona kon niet alles doorgaan zoals gepland en ging Kwartier Z een tijdje dicht. Zodra het kon waren groepen opnieuw welkom. De draaiboeken voor elke kleurcode zorgden voor een coronaproof verloop van de bezoeken.

In de periode september – december 2020 waren er 21 boekingen, waarvan 16 klasbezoeken. In oktober waren er 9 deelnemers voor de train-the-trainer rond dementie. Een enthousiaste groep “innovatoren”, mensen uit het onderwijs- en werkveld die Kwartier Z mee willen uitbouwen, droeg digitaal een steentje bij, met een vragenlijst en een online sessie over de toekomst van de locatie. Kwartier Z evalueert de eigen werking voortdurend. In juni verscheen een eerste voortgangsrapport, in samenwerking met Universiteit Antwerpen, met aanbevelingen om de werking van Kwartier Z verder te versterken.

Eén van de leerlingen: “Ik voel me zelfzekerder na het oefenen in Kwartier Z. Ik was nerveus, maar door de oefensessie voel ik me rustiger”.

Het GKC in volle groei

Het GKC is volop in ontwikkeling. We deden nieuwe aanwervingen. Een deeltijds expert bij ZORO zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing. En de educatief consulent werkt modules uit voor Kwartier Z en ZORO en geeft trainingen. Samenwerken en verbinden, daar gaat het GKC voluit voor. Het GielsBos stelde iemand vrij om mee een “zorginstelling van de toekomst” te creëren en werd onze vaste testorganisatie voor projecten. Binnen het project EMPOWERCARE zet het GKC mee de schouders onder het luik personeelsontwikkeling.

Triagepunt in Kwartier Z

Wat doe je als je hoort dat er gezocht wordt naar een locatie voor een coronatriagepunt en je beschikt over een levensechte oefenruimte? Je stelt je flexibel op en schakelt enorm snel. In amper 48 uur werd Kwartier Z ontruimd en ingericht als triagepunt, met 2 onderzoekslokalen en een onthaal.

Ook allerlei praktische dingen zoals netwerk en telefonie voorzien, schoonmaak en afvalophaling inplannen, verzekeringen in orde brengen, toegangen regelen, … lukten binnen dat tijdsbestek.

Een team van 40 vrijwillig aangemelde artsen voerde alle consultaties en testen uit. Zij kregen versterking van verpleegkundigen, ook vrijwilligers.

De Stad Antwerpen zorgde voor stewards, schoonmaak en administratieve ondersteuning.

In de periode van 20 maart tot en met 30 juni 2020 werden meer dan 1.000 afspraken met klinisch onderzoek gemaakt, namen de vrijwilligers meer dan 800 testings af via drive-in (dus zonder onderzoek) en werden meer dan 1.100 PCR-testen afgenomen. Het GKC toonde zich sterk in zijn rol: verbinden en faciliteren. Alles verliep goed, ondanks de urgentie en de nooit eerder geziene situatie.

De ZORO-training krijgt vorm

In Vlaanderen werken meer dan 350 000 mensen in de zorg, in Nederland ruim 1 miljoen. Toch zijn er handen te kort. Er verandert veel in de gezondheidszorg: meer mensen hebben langer zorg nodig en willen langer thuis blijven wonen. De digitalisering is voortdurend in evolutie. Zorgverleners hebben dus andere vaardigheden en expertise nodig. Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO – Zorgroute Arbeidsmarkt – ontwikkelt daarom een training rond vier noodzakelijke competenties: interprofessioneel samenwerken, technologische wendbaarheid, intrapreneurship en ethisch handelen. Universiteit Antwerpen deed onderzoek naar de 4 ZORO-competenties op basis van input uit de praktijk, aangevuld met focusgroepen en literatuurstudie. Het rapport werd voorgesteld aan de klankbordgroep op 18/2/20. De projectgroep werkte per competentie een module uit en stelde de 4 modules op 27/10/20 voor aan de klankbordgroep. Kort daarna openden de inschrijvingen voor de eerste ZORO-training, in de periode januari – mei 2021. Voor ZORO werkt het GKC samen met Curio (NL), Scalda (NL), VIVES graduaat Verpleegkunde (VL), VIVES Hogeschool (VL) en Universiteit Antwerpen (VL).

Vind de weg in het GKC

In 2020 maakten we werk van de signalisatie in en rond het GKC. Al onze co-workers zijn nu zichtbaar op de totem en op de toegangsdeur. We heten iedereen welkom in verschillende talen. Vergaderzalen, toiletten, speelruimte, bureaus… Ze kregen allemaal een bordje in onze huisstijl.