Water

Watervriendelijke maatregelen voor sportclubs Rivierenhof

Bij het ontwerp van de nieuwe clublokalen hebben we maximaal gedacht aan minimaal leidingwaterverbruik.

Clublokalen voetbal en korfbal

  • watersparende kranen voor douche en wastafels
  • spoelen van toiletten en urinoirs met regenwater
  • groendak als buffer voor regenwater, afvlakken van piekafvoer bij zware buien

Grondtransacties voor waterinfrastructuur

De provincie zorgt voor goed onderhouden waterlopen en gaat de strijd aan met wateroverlast, onder meer door overstromingsgebieden te creëren. DLOG ondersteunde dit in 2019 door 6 aan- of verkoopdossiers voor waterinfrastructuur te behandelen.

Hemelwater voor paardenrijpiste

PITO Stabroek kreeg een nieuwe paardenstal, schapenstal en paardenrijpiste. De piste werd aangelegd met geopat en moet regelmatig worden besproeid. Dat gebeurt met hemelwater van de daken, dat we maximaal opvangen.

Buitenaanleg met wadi voor sportzone Rivierenhof

Stap voor stap realiseren we het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor het Rivierenhof. De herlocalisatie van sportzones bracht heel wat werk met zich mee. In het westen van het domein maakten we plaats voor de lokale korfbalclubs: hier kwamen kunstgrasvelden, een nieuw clublokaal en bijhorende buitenaanleg. Inspelend op de ligging in het valleigebied van het Groot Schijn, legden we in deze zone ook een groot infiltratiebekken aan, een zogenaamde wadi.

Waardevol water

Jerina, onze deskundige Tuin en Landschap, vertelt:

“Wadi’s zijn een soort van tijdelijke vijvers. Hier kan bij stevig regenweer een grote hoeveelheid water worden opgevangen. Dat water sijpelt dan traag maar zeker de bodem in, waar het onze slinkende voorraad grondwater kan aanvullen. In en om de wadi plantten we bomen die goed tegen natte voeten kunnen. We kozen voor een mooie variatie op de lokale Zwarte els. De kleine elzenpropjes zijn wintervoedsel voor allerlei vinkensoorten. In de wadi zal zich de komende jaren spontaan een ruwe kruidenrijke vegetatie ontwikkelen, helemaal aangepast aan de schommelende waterstand.”