Mobiliteit

Grondaankopen voor fietsostrades

DLOG behandelde 35 dossiers rond grondaankopen voor de aanleg van fietsostrades.

Mobiel fietsherstel in het provinciehuis

Wie in het provinciehuis werkt en fietspech heeft, kan sinds de zomer van 2019 een beroep doen op de fietshersteldienst van Werkmmaat.

Betere ecoscore wagenpark

De ecoscore geeft aan hoe milieuvriendelijk een voertuig is. Het is een maat voor de hinder die het voertuig veroorzaakt door bijdrage aan het broeikaseffect, verminderde luchtkwaliteit en geluidshinder. Hoe hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker het voertuig.

gemiddelde ecoscore 2018 en 2019

De gemiddelde ecoscore werd berekend voor het wagenpark van de centrale diensten.

Laadstations voor elektrische voertuigen

De parking onder het provinciehuis kreeg 5 laadstations voor elektrische voertuigen, met telkens 2 laadpunten. Zo kunnen er 10 dienstvoertuigen simultaan elektrisch laden.