Energie

BEN: een ambitieuze energiestandaard

Sinds 2013 moeten al onze nieuwe gebouwen én totaalrenovaties voldoen aan hoge duurzaamheidseisen. In de eerste jaren vertaalden we die naar de energiestandaard passief. Sinds 2015 hanteren we BEN (bijna energieneutrale nieuwbouw) als streefdoel, en we voegen zelfs extra eisen toe.

Nieuw provinciehuis, laag energieverbruik

Ons provinciehuis opende officieel in november 2019. Kantoren én congrescentrum kregen al heel wat volk over de vloer. Neem zeker een kijkje naar de webpagina’s, met ook info over duurzame technieken.

Hooibeekhoeve: BEN-certificaat behaald!

Een uitbreiding van het administratief gebouw met zeer goede isolatie, luchtdichte gebouwschil en energiezuinige technieken:

 • verwarming met lucht-water warmtepomp, 100 % fossielvrij
 • zonneboiler ondersteunt verwarming van water in sanitaire ruimte
 • energiezuinig mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning (en CO2-gestuurd voor polyvalente zalen)
 • groendak op lager volume

Duurzaam comfort voor sportclubs Rivierenhof

De nieuwe clublokalen voor voetbal en korfbal zijn een toonbeeld van duurzaamheid. DLOG zorgde zelf voor ontwerp en realisatie.

Duurzame troeven:

 • K-peil 26 voor clublokaal korfbal, K-peil 29 voor clublokaal voetbal
 • mechanische ventilatie met warmteterugwinning
 • geen warmteverliezen via luchtlekken door een luchtdichte constructie
 • ledverlichting met regeling op aanwezigheid
 • opvolgen energieverbruik via tussenmeters

K-peil: hoe lager, hoe beter

Het K-peil is een maat voor het isolatieniveau van een gebouw. Volgens de Energieprestatieregelgeving mag het niet hoger dan 40 zijn. Hoe lager het K-peil, hoe beter.

Toekomstgerichte renovatie Suske en Wiske museum

Eerste stap van een gefaseerde totaalrenovatie: vernieuwing dak en buitenschrijnwerk.

 • gerenoveerd dak, geïsoleerd en luchtdicht
 • nieuw performant buitenschrijnwerk met verluchtingsroosters.
 • aangepaste bouwdetails met oog op toekomstige ingrepen

Stookketels: vermogen afgestemd op warmtevraag

Vroeger waren stookketels een pak groter en rendeerden ze niet optimaal. Nu kijken we veel beter naar een vermogen dat correct is afgestemd op de warmtevraag. Hoogrendementsketels (HR-ketels) waren al een stap vooruit. Maar condenserende gasketels zijn nog veel duurzamer. Opportuniteiten om te besparen grepen we op meerdere locaties.

 • 3 stookplaatsen gerenoveerd in het Rivierenhof
 • nieuwe ketel voor Suske en Wiske museum

Zonnepanelen zorgen voor hernieuwbare energie

Heel wat sites kregen zonnepanelen. De aantallen:

 • Proefbedrijf Pluimveehouderij, dak pluimveestallen: 600
 • Hooibeekhoeve, dak veestal: 290
 • De Warande, dak toneeltoren en dak kuub: 330
 • De Schorre, dak Velodroom: 29
 • Zilvermeer, dak werkplaatsen en dak marktgebouw: 409

Totaal geproduceerde elektriciteit op een jaar:

415 890 kWh

Dat komt overeen met het gemiddelde jaarverbruik van

118 gezinnen

(aan 3500 kWh/gezin).