docAtlas jaarverslag 2018


Hoogtepunten

De warmste week

Dankzij de gulle giften van De Groene Waterman, Kartonnen Dozen, Die Keure, Van In, Acco, Garant en Pelckmans konden wij een mooie prijzenpot samenstellen voor onze tombola ten voordele van Close The Gap. Deze vzw wil helpen om de digitale kloof te dichten door kostenefficiënt gebruikt IT-materiaal van hoogstaande kwaliteit aan te bieden aan scholen, universiteiten, ziekenhuizen en sociale projecten in ontwikkelingslanden. We verkochten 266 lotjes goed voor €532. Als team droegen we nog een extra steentje bij door deel te nemen aan de Warmathon.


Met €2000 kan Close the Gap een computerklas met 15 toestellen installeren in landen zoals Kenia, Tanzania of Zambia. In zo'n klas kunnen 300 kinderen hun digitale vaardigheden ontwikkelen.


sensibiliseren van scholen en anderen om op te voeden tot wereldburgerschap

voor close the gap

Dag van de leerkracht 2018

Leerkrachten die op 4 of 5 oktober docAtlas bezochten kregen naar aanleiding van de Dag van de Leerkracht een gratis lidmaatschap. Wie dit al in zijn bezit had, kreeg een herbruikbare docAtlas-bibtas.


Daarnaast vroegen we leerkrachten naar hun drijfkracht om leerlingen te blijven inspireren. Twee antwoorden raakten ons en onze Facebookgebruikers het meest:


  • Trachten elke dag elk kind de beste groeikansen te bieden is een voortdurend proces van uitproberen, evalueren en bijsturen!
  • De wereld blijft steeds verder ontwikkelen, hierdoor moet je als leerkracht ook altijd mee. Het is een meerwaarde voor leerlingen, maar ook voor jezelf, om te blijven leren. Door de positieve feedback die je hierdoor krijgt, wordt de kracht om te leren groter. Ik hou van nieuwe ontdekkingen en verrassende wendingen.


Leerkrachten konden die dag ook proeven van wat Fanny Matheusen te vertellen had over deep democracy, een manier om in groepen ook de stem van de minderheid te laten horen.


investeren in gelijke (onderwijs)kansen, opvoeden tot wereldburgerschap,

promoten van levenslang leren in de omgang met interculturaliteit en diversiteit

“Trachten elke dag elk kind de beste groeikansen te bieden is een voortdurend proces van uitproberen, evalueren en bijsturen!”

De collega’s van docAtlas,
nu extra herkenbaar met hun nieuwe hesjes

De digitale kamishibai


bijna 100 verhalen in verschillende talen

Nieuwste aanwinst in de bibliotheek was het voorbije jaar de kamishibai, een digitaal verteltheatertje met maar liefst 98 verhalen in 21 verschillende talen voor kinderen van 3 tot 10 jaar oud. Hiermee wil docAtlas kinderen kennis laten maken met verschillende talen. Via de touchscreen kunnen kinderen op een snelle en eenvoudige manier een verhaal in een taal naar keuze kiezen en laten afspelen. Ze krijgen dan zowel de voorlezer als de prenten te zien. Daarnaast bevat de vertelkiosk ook een boekenkast met 10 woordeloze boeken.

investeren in gelijke (onderwijs)kansen, opvoeden tot wereldburgerschap, promoten van levenslang leren in de omgang met interculturaliteit en diversiteit

DocAtlas digitaal

Vanaf 2018 zet docAtlas sterker in op digitale leermiddelen, apps & tools in verschillende rubrieken van de bibliotheekcatalogus. Hiermee wil docAtlas leerkrachten ook op afstand ondersteunen.


Ook kunnen bezoekers sinds het voorbije jaar aan de slag met één van de 29 iPad’s in docAtlas die gevuld zijn met interessante apps & tools, links naar onze catalogus, Pinterest-borden met materiaalselecties, enz. Zowel bezoekers van docAtlas als deelnemers van de leeractiviteiten maken gretig gebruik van deze iPad’s..


evolutie naar een leercentrum met nieuwe, interactieve leeractiviteiten

DocAtlas en het ministerie van ontwikkelingssamenwerking willen met het programma Kleur Bekennen kinderen en jongeren in Vlaanderen en Wallonië sensibiliseren rond mondiale vraagstukken. Binnen docAtlas wordt het Kleur Bekennen documentatiecentrum gehuisvest. Hier ontlenen leerkrachten leermiddelen rond thema’s zoals mensen- of kinderrechten, het klimaat en duurzame ontwikkeling maar evengoed over het dagelijks leven in andere landen. Het gamma aan lesmaterialen gaat van materialen voor de kleuterschool tot educatief materiaal voor het hoger onderwijs of volwassenen.


sensibilisatie van scholen en anderen om op te voeden tot wereldburgerschap

Koffieklets@docAtlas

docAtlas is er van overtuigd dat er heel veel kennis, expertise en ervaring bij de leerkracht en onderwijsprofessional zelf zit. Via koffieklets@docAtlas, waarbij we leerkrachten en onderwijsprofessionals samen brengen, willen we hen stimuleren om kennis, vaardigheden, inspiratie, werkvormen, leermiddelen, enz. uit te wisselen.Noel Clycq, onderzoeksprofessor aan de UA, inspireerde rond meertaligheid en identiteit, en Marie-Claude Gevaert, zelfstandig trainer bij Plural, inspireerde rond talensensibilisering. Verschillende leerkrachten, logopedisten en andere deelnemers wisselden ervaringen uit rond klankverwerving bij meertalige kinderen. De deelnemers ontvingen achteraf een samenvatting van verworven inzichten, een overzicht van achtergrondliteratuur, lesmateriaal en interessante websites rond het thema.


Op de foto: Koffieklets ‘meertaligheid’ in december 2018.


evolutie naar een leercentrum met nieuwe, interactieve leeractiviteiten

Teamwork makes the dream work


evolutie naar een leercentrum met nieuwe, interactieve leeractiviteiten

Ontdek ons ook op sociale media