Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 2020


Team

Directeur


Sylvia Pardon (C)

Ondersteuning


Polyvalent medewerker

Denise Marchandt (C)

Mirtha Vargas-Alvis (C)

Documentatie bibliotheek


Educatief consulent

Benedikte Faes (C)

Documentalisten

Elise Cools (C) Roos Hertsens (C) Renée Ryckx (C) Caroline Staelens (C) Liesbet Van der Ven (C)

Adviseur

Isabelle Vandenbergen (C)

In dienst: 1 directeur

(C) = contractueel

(S) = statutair

Het gebudgetteerd personeelskader vind je terug in de meerjarenplanning en in de jaarlijkse budgetopmaak (PR 6 december 2019)

Raad van bestuur en directiecomité Raad van bestuur = voltallige provincieraad Directiecomité = deputatie

Revisor Callens, Pirenne en Co - vertegenwoordigd door Ken Snoeks Jan Van Rijswijcklaan 10 - 2018 Antwerpen