docAtlas jaarverslag 2020


In cijfers

Over deze cijfers

De inkomsten van docAtlas zijn door de jaren heen stabiel. 2019 en 2020 zijn hierop een uitzondering omwille van de niet-structurele verlaging van de dotatie met 50.000 EUR. De totale kosten zijn gedaald omwille van verminderde werkingskosten: zo was er een verschuiving van werkings- naar personeelskosten door een contract bepaalde duur in plaats van een interimcontract. Het personeelskader werd vanaf midden 2019 tot september 2020 niet volledig ingevuld. Het resultaat is met een bedrag van 50.333,72 EUR opnieuw positief. De opgebouwde reserves zullen onder andere dienen voor de verdere digitalisering van de werking en voor de vernieuwing van het bibliotheeksysteem.