docAtlas jaarverslag 2020


In de kijker

Een nieuwe directeur


Op dinsdag 1 september heetten wij op corona-veilige afstand Sylvia Pardon welkom als nieuwe directeur in ons team. Ze nam het roer over van Isabelle Vandenbergen, die halftijds aan boord blijft als beleidsmedewerker. Ervaring als directeur deed Sylvia al op bij De VoorZorg. Voor Sylvia is werken bij docAtlas, werken aan een betere toekomst. Ze hoopt samen met het team een positieve rol te vervullen in de samenleving. Samen werken in een lerende organisatie, pro-actief antwoorden bieden : voor een Sylvia een waardevolle uitdaging!

DocAtlas & projecten Taal

DocAtlas werkt dit schooljaar mee als partner in een aantal projecten:


  • Het project Meer Taal van Thomas More werkt aan de ontwikkeling van een informatiecampagne voor leraren en logopedisten ter ondersteuning van meertalige kinderen.

  • Het vervolgproject op Fit voor Lezen van Thomas More inventariseert materialen die voor risicolezers ingezet kunnen worden. Dit in de vorm van een website met reviews per materiaal. Enkel materialen die bij docAtlas uitleenbaar zijn, komen in de selectie terecht.

Zomerscholen en koffers 'Antwerpen Leert'


Naar aanleiding van de coronacrisis startte de Provincie Antwerpen in het voorjaar met het project 'Provincie Antwerpen Leert'. Met dit project ondersteunden we lokale besturen om in de zomer van 2020 zomerscholen in te richtten zodat kwetsbare leerlingen een eventuele leerachterstand konden inhalen. docAtlas draagde haar steentje bij door advies en leer- en ondersteuningsmateriaal, o.a. in de vorm van zomerschoolkoffers, aan te bieden. Deze koffers vol leermiddelen op maat voorziet docAtlas al enkele jaren voor bestaande zomerscholen. Dankzij de boost van dit project bereikten we in 2020 maar liefst het driedubbele aantal zomerscholen.

Inspiratiedag Meer taal op school


Op 21 februari vierde het netwerk Meertaligheid en Leren Antwerpen de internationale Dag van de Moedertaal met de inspiratiedag 'Meer taal op school'. Met deze dag wilde het netwerk leerkrachten uit het kleuter-, lager- en secundair onderwijs handvatten geven om om te gaan met de meertalige realiteit in hun dagelijkse praktijk. Daarnaast konden ze kennis maken met organisaties en mensen die hen kunnen ondersteunen. DocAtlas verzorgde een ‘materialenmarkt’ en nam ook foto’s van het hele event.

Na een intensieve voorbereiding volgde een geslaagde studiedag, op de valreep voor de eerste lockdown!

Meer lezen? Het verslag en de presentaties vind je hier.

Corona doet innoveren


Ook voor de werking van docAtlas was de impact van het coronavirus groot. We moesten tijdelijk sluiten of klanten konden enkel gereserveerde materialen ophalen. Zo zagen we dit jaar onze bezoekersaantallen onvermijdelijk sterk dalen. Toch bewees docAtlas een zeer wendbare organisatie te zijn. Klanten hadden vrijwel altijd toegang tot de leermiddelen dankzij het digitale reservatieformulier. Onze tablets werden verdeeld bij een aantal scholen en organisaties om mee het afstandsonderwijs te ondersteunen. Bovendien werd nagenoeg ons gehele vormingsaanbod getransformeerd en kon het via digitale weg toch plaatsvinden. Zo slaagden we erin toch meer dan 1000 deelnemers te bereiken via 99 verschillende leeractiviteiten. De positieve evaluaties waren de kers op de taart en tegelijkertijd de motivatie om in de toekomst naast fysieke vormingen te blijven inzetten op digitale sessies.

Teamwork makes the dream work

Ontdek ons ook op sociale media

image
image
image
image