Verandering in zicht

“We beseffen dat we soms de mens vergaten in het technologisch verhaal.”

Tom Scheefhals, departementshoofd ICT

ICT, dat verbindt mensen én technologie. We beseffen dat we moeten bijsturen. En dat doen we nu ook. DICT gaat zich klantgerichter organiseren en beter samenwerken over team-, dienst- en zelfs departementsgrenzen heen. Maximaal samenwerken, ook door te investeren in (nog) meer automatische uitwisseling van gegevens en tussen systemen.

Vriendelijke groet,

Tom Scheefhals

departementshoofd DICT