LEEFWERELD WEEFWERELDMOS en de Regionale Landschappen ontharden het (leer)pad

Vlaanderen breekt uit

Regenwater is een geschenk uit de hemel. Na de voorbije hete zomers en het kurkdroge voorjaar van 2020 beseffen we dat elke dag nog een beetje meer. De bodem en de open ruimte spelen een belangrijke rol bij de instandhouding van het ecologisch evenwicht. Maar op het vlak van verharding is Vlaanderen helaas de slechtste leerling van de Europese klas. Daarom lanceert de Vlaamse overheid nu het project Vlaanderen breekt uit. Naast individuele initiatieven en andere onthardingsprojecten gaan 45 uitverkoren proeftuinen op hun grondgebied de waterinfiltratie en vergroening bevorderen.

“We hopen met dit project ook andere scholen te inspireren om hun betonnen speelplaats in te ruilen voor een biodivers speellandschap.”
- Maud Willemen, Regionaal Landschap Rivierenland

Partners en projecten

MOS Provincie Antwerpen is sinds 1 januari 2020 de trotse partner van twee projecten: Kempense scholen breken uit (in samenwerking met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete) en SCH20LEN (in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland, Regionaal Landschap de Voorkempen en Natuur en Landschap in de Zuidrand).

Begeleiding op maat van 23 scholen

Het project Kempense scholen breken uit omvat 15 scholen. Bij het project SCH2OLEN gaan we met 8 scholen aan de slag. Beide processen zullen enkele schooljaren in beslag nemen maar eind 2022 zal het effect duidelijk merkbaar zijn. Intussen krijgen de scholen ondersteuning op maat om hun groene droomspeelplaats te verwezenlijken.

De Regionale Landschappen coördineren de onthardingsprojecten, maken samen met de school een inrichtings- en onderhoudsplan op en staan in voor de uitvoering. De MOS-begeleiders reiken op hun beurt de tools aan voor een afgebakende visievorming en de aanpak voor een stevig draagvlak door participatie. Betrokkenheid en cocreatie zijn namelijk cruciaal om de haalbaarheid van de projecten te garanderen. En dat zowel bij de directie en de leerkrachten als bij de leerlingen en hun ouders, de naaste omgeving, sponsors en het lokaal bestuur. Naast persoonlijke begeleiding op de scholen organiseert MOS ook een aantal provinciale vormingsmomenten voor de leerkrachten. Tenslotte garandeert het tijdens het hele proces de nodige aandacht voor het educatieve aspect en voor de leerkansen van de kinderen in de dagelijkse schoolwerking.

Samen van grijs naar groen

Met de twee Proeftuinen-projecten Kempense scholen breken uit en SCH2OLEN werken de betrokken partners aan biodiversiteit, het klimaat en het milieu van de schoolomgeving. Ze zorgen voor meer infiltratie en een maximale recuperatie van regenwater en zetten in op sensibilisering. En ze streven naar beleefbaar en eetbaar groen op school, zoals een moestuin, fruitbomen en kruiden.

Zowel het participatieve luik als het eindresultaat bieden heel wat voordelen. In de eerste plaats op fysiek en cognitief vlak (meer beweging, minder stress, betere concentratie …) voor leerlingen en leerkrachten, maar ook maatschappelijk. Denk maar aan de sociale interactie, de motivatie en de algemene bewustwording van het belang van natuur en duurzaamheid.

De weg is nog lang en (ver)hard, maar we kijken alvast uit naar de einddoelen en tellen af naar de verschillende realisaties in 2022!

Meer weten?

Katrien Hoeylaerts


MOS-begeleider basisonderwijs

katrien.hoeylaerts@provincieantwerpen.be

Deel dit artikel

Ook interessant voor jou ...

Lang leve de Buitenleszomer