Van majestueuze forten tot verborgen pareltjes: de Antwerpse Zuidrand ontdek je per fiets!

Op zoek naar nieuwe fietsroutes? In de Antwerpse Zuidrand ontdek je meer dan 150 km aan fietspaden dankzij de vernieuwde fietskaart van provincie Antwerpen en Streekvereniging Zuidrand. Vijf fietslussen nemen je mee langs weidse valleien, majestueuze forten en kas-telen, kronkelende beken, verborgen pareltjes en prachtige landschappen. Je krijgt onderweg ruimschoots de gelegenheid om te proeven van lokale lekkernijen of uit te rusten in een van de vele parken, domeinen of bossen.

TIP: Hou je meer van stapvoets verkeer? De wandelkaart van de Zuidrand is tijdelijk gratis beschikbaar!

Meer weten?

Meer dan 2 omgevingsvergunningen per dag: voor een gezond evenwicht tussen economie en ecologie

Vorm geven aan een duurzame toekomst ligt de provincie nauw aan het hart. We beschouwen het als een van onze kerntaken om te blijven waken over een gezond evenwicht tussen innovatieve bedrijfsvoering (economie) en de bescherming van ons leefmilieu (ecologie). Met de omgevingsvergunning beschikken we over een belangrijk uitvoeringsinstrument om effectief de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te kunnen halen. Het is opmerkelijk dat de provincie vorig jaar meer vergunningsaanvragen binnenkreeg dan ooit tevoren: de deputatie moest een beslissing nemen in meer dan 750 aanvragen uit allerlei sectoren. Sinds 2017 hebben kleine en grote bedrijven voor tal van activiteiten maar 1 (omgevings)vergunning meer nodig. Het lag dus ergens wel voor de hand dat de provincie, die vroeger alleen de milieu- en natuurvergunningen uitreikte, het een pak drukker zou krijgen. Maar dat 2019 een absoluut piekjaar zou worden met een stijging van maar liefst 25% had-den we toch niet verwacht. Bij 65% van de aanvragen in 2019 won de deputatie het advies in van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). Die brengt de expertise van ingenieurs, wetenschappers en andere deskundigen in allerlei thema’s en domeinen rond de tafel. Hoewel de huidige regeling van de provincies een pak meer verlangt dan voorheen blijven we bewust kiezen voor een efficiënte, robuuste en kwaliteitsvolle vergunningverlening.

Meer weten?

Helpt ook jouw vagina de wetenschap vooruit?

Dan ben je een van de liefst 5528 vrouwen die ingingen op de oproep van de Universiteit Antwerpen om mee te werken aan het Isala-project, waarvan het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) in de adviesraad zetelt. Wetenschappers van de UA gaan met state-of-the-art DNA-technologie aan de slag met de swabs die de deelneemsters binnen de privacy van hun badkamer zullen afnemen van hun vagina, huid en speeksel. Zo hopen ze het vrouwelijke microbioom beter te leren begrijpen. Over de vaginale gezondheid is namelijk nog altijd heel weinig geweten. We kunnen voorlopig alleen maar vermoeden dat de miljoenen bacteri-en die in de vagina aanwezig zijn daarbij een cruciale rol spelen. Nu de Verenigde Naties verwachten dat in 2050 meer mensen zullen overlijden door antibioticaresistente bacteriën dan door kanker, is het dus de hoogste tijd om die blinde vlek in onze kennis weg te werken.

Meer weten?

Weldra geen natte voeten meer in de Molenstraat in Rumst?

Dit beeld van de Molenstraat zien we vanaf 2022 hopelijk niet meer. De gemeenten Rumst en Boom, watermaatschappij Pidpa en de provincie Antwerpen slaan namelijk de handen in elkaar voor een ingrijpende aanpak van de wateroverlast. Dat is nodig, want bij zware regenval stond het water er soms wel 120 cm hoog. Pidpa voorziet in de Kerremansstraat een gescheiden afvoer van het regen- en afvalwater. Een grote buffervijver zal het hemelwater opvangen. De nieuwe bufferzone krijgt ook een ecologische landschapsinrichting en creëert zo kansen voor de lokale natuur. De Molenbeek wordt dan weer verlegd zodat die niet meer door de lange inbuizing in de Molenstraat hoeft te stromen. Doordat de waterloop helemaal in een open bedding zal worden gelegd, krijgt het water meer ruimte. Vervolgens komt het in het provinciale overstromingsgebied Molenbeekse Plassen terecht. Al die maatregelen samen houden het regenwater van de Molenbeek en de Kerremansstraat weg uit de Molenstraat, zodat die minder vaak zal overstromen.

Meer weten?

Wij ondertekenen het Bomencharter, jij ook?

Net als meer dan 100 lokale besturen ondertekent ook provincie Antwerpen het Bomen-charter. Meer dan 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten doen al mee. Samen engageren we ons om in de periode 2019-2024 ruim één miljoen bomen te planten. Zo werken we aan meer en beter bos, en aan het klimaat van de toekomst. Wil jij als lokaal bestuur ook mee het verschil helpen maken? Je kan het Bomencharter nog ondertekenen tot 31 december. Alle info daarvoor vind je op www.bomencharter.be

Provincie kiest resoluut voor nóg meer natuur

De Antwerpse Regionale Landschappen en de Antwerpse Bosgroepen maakten het in 2019 nóg gemakkelijker om in je buurt van de natuur te genieten. Vorig jaar plantten ze samen met hun vele vrijwilligers liefst 118.760 bomen en struiken en 16,6 hectare bos. Eveneens nieuw: 10 speel- en picknickplekken, 78 nestkasten en kunstnesten, en 17.598 meter bosrand. Zo blijven we trouw aan onze missie om te blijven werken aan een aangename plek om te wonen en te leven, voor mens én dier!

Meer weten?

Nieuwe impulsen voor het Antwerpse milieubeleid

De provinciale deputatie ondertekende eind maart de nieuwe milieubeleidsverklaring. Daarin staat de kern van het provinciale milieubeleid voor de komende jaren te lezen. Het provinciebestuur kiest ervoor om de milieudoelstellingen als een breed thema over alle beleidsdomeinen heen uit te rollen en niet te beperken tot het departement Leefmilieu. De provincie houdt vast aan het ISO 14001-certificaat als basis om almaar milieuvriendelijker te werken. Dat past perfect binnen het streven om de SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) te realiseren. De nieuwe krachtlijnen van de interne werking zijn o.a. een duurzaam (circulair) aankoopbeleid, een ambitieus klimaatbeleid en een bevordering van de biodiversiteit. Dat de lat ook in het externe beleid hoog ligt, blijkt dan weer duidelijk uit het meerjarenplan 2020-2025.

Meer weten?

165 euro besparen? Vraag eens een verwarmingscoach op de koffie!

Tussen november 2019 en maart 2020 vroegen 313 gezinnen in onze provincie een gratis huisbezoek van een verwarmingscoach aan. Door de coronacrisis konden er helaas maar 209 van doorgaan. Ook dit najaar blijven de coaches veiligheidshalve in hun kot. Alle geannuleerde afspraken worden bij de eerstvolgende actie (wellicht al in 2021) hernomen.

De gemeenten met de meeste huisbezoeken waren Antwerpen (inclusief de districten), Boechout, Mol, Putte, Puurs-Sint-Amands en Schoten. Onze 40 coaches kregen hun opleiding in Kamp C, het Provinciaal Centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen. Ze hielpen gezinnen hun thermostaten correct in te stellen en deelden nog meer nuttige tips om hun energieverbruik te verminderen. Dankzij hun inzet en expertise bespaart elk huishouden gemiddeld 165 euro.

Als alle huishoudens van de provincie Antwerpen hun thermostaat een graadje lager zou-den zetten, zou de CO₂-uitstoot met maar liefst 300.000 ton dalen. Eén van de redenen waarom de provincie de huisbezoeken door een verwarmingsexpert zo veel mogelijk promoot. En euh: niet alleen in de winter kan je je woning verduurzamen. Check eens de website van Kamp C voor infofiches waarmee je zelf eenvoudig aan de slag kan!

Meer weten?

Nooit meer verdwalen in het groenaanbod

Voor de onbewandelde paadjes, de mooiste fietsroutes en het ontspannende vakantiegevoel hoef je de drukte niet op te zoeken. Maar je moet die plekjes wel vinden natuurlijk. Met de GroenZoeker van de provincie Antwerpen ontdek je in 1-2-3 alle mooie stukjes groen in je eigen grote achtertuin. De provincie wil van dit nieuwe loket dé referentie maken voor iedereen die op zoek is naar kleinschalig groen op wandel- of fietsafstand van thuis. Al van bij het eerste contact met het platform nodigen de zonnestralen en de aangename natuurgeluiden je uit om het groen op te zoeken. Je vindt er alle parkjes, speelplekjes, bossen, landwegen, waterplekjes en domeinen terug die in het groen gelegen zijn. Of die plekjes nu beheerd worden door of in eigendom zijn van de provincie, de gemeenten, Vlaanderen of Natuurpunt, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Organisaties die hun eigen natuuraanbod ook graag op groenzoeker.be zetten, kunnen dit via het contactformulier gratis aanvragen.

Antwerpen pionier in bestrijding eikenprocessierups met natuurlijke vijanden

Provincie Antwerpen is de komende vijf jaar de drijvende kracht achter het project "Ecologisch beheer van de eikenprocessierups zonder het gebruik van biociden". Europa staat via haar LIFE programma voor milieu- en natuurbeschermingsprojecten in voor 55% van de financiering. Wij willen samen met binnen- en buitenlandse partners aantonen dat de eikenprocessierups ook met natuurlijke vijanden kan worden bestreden. De biociden die men doorgaans gebruikt, hebben namelijk schadelijke neveneffecten. In verschillende gemeenten zetten we actief in op het aantrekken en uitzetten van drie types van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups: mezen, sluipwespen en -vliegen en een inheemse kever met de fraaie naam grote poppenrover. Een internationale expertengroep volgt de effectiviteit van de verschillende technieken wetenschappelijk op. Daarnaast organiseren alle partners diverse demonstratiemomenten, congressen en opleidingen voor gemeenten en aannemers. Tot slot publiceren we tegen het einde van het project een beslissingsboom die gemeenten ondersteunt bij het natuurlijke beheer van de eikenprocessierups.

Meer weten?