#ProvincieisZuurstof

Vind je het magazine geslaagd? Kan je onze artikels waarderen? Het helpt ons vooruit als jij een interessant artikel zou delen met #provincieiszuurstof. Zo maak je kans om het boek 'Het klimaat zijn wij' van Jonathan Safran Foer te winnen.


Colofon

Zuurstof is een uitgave van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, Luk Lemmens, Kathleen Helsen, Jan De Haes, Ludwig Caluwé, leden en Danny Toelen, provinciegriffier.


Jaargang 1, editie #1. Zuurstof verschijnt 4x/jaar.


Redactieraad

Communicatieteam departement Leefmilieu


Copywriting

Anneleen Stollman


Vormgeving

Communicatiedienst provincie Antwerpen

Foto Hans Van Dyck: © Joren De Weerdt


Verantwoordelijke uitgever

Hilde Van Look, departementshoofd departement Leefmilieu


Contact voor lokale besturen

Regiowerking Leefmilieu (regiowerking@provincieantwerpen.be)

Opmerking of suggestie?