Bosgroepen

Bosgroepen zijn samenwerkingsverbanden van (privé-)boseigenaars. Ze ondersteunen en adviseren boseigenaars in het duurzaam beheer van hun bos. Ze leveren onafhan­kelijk advies over duurzaam bosbeheer en informatie over de wettelijke, financiële of administratieve aspecten. Daarnaast organiseert en coördineert de bosgroep beheerwerken, vormingsmomenten en sensibiliserende activiteiten.


Samen met de Bosgroepen werken we aan gezonde bossen, meer en betere natuur en extra ruimte voor recreatie.

Bosgroepen in cijfers

Antwerpen Noord

460

leden privaat


18

leden openbaar


2,4

VTE personeel

Antwerpen Zuid

406

leden privaat


31

leden openbaar


2,3

VTE personeel

Kempen Noord

3089

leden privaat


39

leden openbaar


6,4

VTE personeel

Zuiderkempen

1981

leden privaat


25

leden openbaar


5

VTE personeel