PSES 2019


Blik op de toekomst

De programmaperiode 2014-2020 komt stilaan in haar slotfase waardoor er tijdelijk minder toe te kennen cofinancieringen zijn. De middelen van de lopende programma’s raken stilaan uitgeput en er wordt dus ook niet meer gezocht naar nieuwe projecten. We werken volop aan de programmaperiode 2021-2027. Bij de start ervan zal ook de vraag naar provinciale cofinanciering opnieuw sterk stijgen. Er wordt hard gewerkt aan de begeleiding van de nog lopende projecten én volop geboetseerd aan de inhoud en structuur van het volgende Interregprogramma. Minister Crevits herbevestigde de provincie Antwerpen als managementautoriteit voor het programma Interreg Vlaanderen-Nederland. In de komende periode valt ook het financiële beheer onder onze verantwoordelijkheid. We zullen nog sterker inzetten op de verdere professionalisering hiervan.