PSES 2019


Overzicht 2019

Provinciale cofinanciering

Het PSES moedigt de ontwikkeling van Europese projecten aan via provinciale cofinanciering. Zo krijgen projecten sneller hun financieringsplan rond én neemt het aantal projecten dat Europese steun aanvraagt of ontvangt in de provincie Antwerpen toe aangezien de Europese programma's zelden de volledige projectkost financieren.

In 2019 werden 34 projecten goedgekeurd voor een bedrag van € 1 970 360,35. Hieronder geven we een weergave van de spreiding per arrondissement en de verdeling per fonds.

Europese projecten met een provinciale toets

Het PSES biedt een administratieve en financiële structuur aan provinciale diensten die deelnemen aan een Europees project. Zo ontvangt het PSES de subsidies voor een project en stort deze vervolgens door naar de betrokken partners. PSES treedt op als projectpromotor en betaalt met het projectbudget gemeenschappelijke facturen. In 2019 werden 13 provinciale projecten goedgekeurd, een greep uit het aanbod:

Fabulous Farmers: Met behulp van dit project wil de Hooibeekhoeve, het provinciaal praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling, landbouwers minder afhankelijk maken van externe input door het gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan te moedigen.

BITS: Welke fietsdata is beschikbaar, hoe verzamel je die en hoe zet je ze in voor mobiliteitsvraagstukken? In het BITS-project (Bicycles in Intelligent Transport Systems) zoekt de provinciale dienst Mobiliteit het samen met de stad Brugge, de onderzoeksinstelling Vives en nog negen andere partners uit Nederland, Duitsland, Denemarken en Verenigd Koninkrijk het uit.

Empowercare: Met dit project wil het provinciaal team zorgeconomie onder andere via innovatieve technologieën, kennisoverdracht en een meer persoonsgerichte benadering de problemen van de toenemende vergrijzing oplossen. Het project loopt in Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Engeland.

MUD: De provinciale dienst Integraal Waterbeleid wil via MUD de droogtebestendigheid verbeteren door het waterbeheer efficiënter te laten verlopen.

ZORO: Met het project ZORO – Zorgroute Arbeidsmarkt wil het provinciaal Gouverneur Kinsbergencentrum een antwoord bieden op uitdagingen die de vergrijzing en stijgende zorgvragen met zich meebrengen. Hoe? Door opleidingsmodules te ontwikkelen voor 4 competenties die elke zorgmedewerker zou moeten hebben: interprofessioneel samenwerken, technologische wendbaarheid, intrapreneurship en ethisch handelen.

Interreg Vlaanderen - Nederland

De grensregio Vlaanderen-Nederland staat nog voor heel wat uitdagingen zoals verbetering van de concurrentiekracht, een verhoging van de duurzaamheid en een betere werking van de arbeidsmarkt. Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees subsidiefonds dat deze uitdagingen in de grensregio wil aanpakken en samenwerking over de grens stimuleert. (Groene) innovatie is een centraal thema binnen het programma. Daarnaast wordt er ingezet op duurzame energie, bescherming van het milieu door efficiënte omgang met hulpbronnen, betere werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit. Kennisinstellingen, overheden en bedrijven kunnen een project indienen. De Europese Commissie voorzag 152 miljoen euro voor de periode 2014-2020. Dankzij cofinanciering van de beide regeringen, de betrokken Vlaamse en Nederlandse provinciebesturen en een eigen bijdrage van projectpartners, leidde dit tot een impuls van ruim 300 miljoen euro voor structurele partnerschappen tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven. Neem snel een kijkje op www.grensregio.eu om de projecten en het programma te ontdekken!

Project Technische Bijstand

Het Gemeenschappelijk Secretariaat Interreg Vlaanderen-Nederland, dat deel uitmaakt van de PSES, bewaakt de correcte uitvoering van het Interregprogramma en de projecten. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zorgt via het project 'Technische Bijstand' voor de ondersteuning en betaling van dit secretariaat, de programmapartners en de programma-autoriteiten. Zo wordt de investering van meer dan € 300 miljoen euro in de grensregio mogelijk gemaakt.

Funding the future

In 2019 organiseerden we een groots jaarlijks event, ‘Funding the Future’. Tijdens dit event gaven we meer info over het Interregprogramma en stonden we even stil bij de impact en resultaten ervan. We kijken terug op een geslaagd event waarbij meer dan 700 deelnemers projectdemo's en tientallen innovaties uit het huidige programma konden zien, beleven en proeven! Ook zijn we in 2019 gestart met een omvangrijke campagne rond projectresultaten.