UITGESPIT

Spelen én studeren tijdens de zomervakantie

Sporten, spelen én ondertussen je leerstof herhalen? Dat kan in de zomerscholen. De provincie ondersteunt lokale besturen die tijdens de zomervakantie onderwijs voor kinderen uit lagere en secundaire scholen inrichten. Joke Laenen, projectmedewerker bij het team Flankerend Onderwijsbeleid, vertelt over het belang van de zomerscholen na de coronacrisis.

Toffe mix van leren, sport en spel

Hoe nieuw zijn de zomerscholen? Joke: “In grotere steden organiseert men de zomerscholen al langer. In Antwerpen heb je bijvoorbeeld taalprojecten die jonge anderstalige nieuwkomers helpen om hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Met de coronacrisis en door de ondersteuning van de provincie hebben we nu ook heel wat kleinere gemeenten overtuigd om zelf zomerscholen te organiseren.” Het project kadert in het provinciaal aanbod van flankerend onderwijs. Dat zal je even verder moeten toelichten. Joke: “De provincie is niet alleen inrichter van het eigen provinciaal onderwijs maar staat ook in voor een heleboel onderwijsondersteunende initiatieven voor alle scholen in onze provincie. Je kan het omschrijven als: alles wat met onderwijs te maken heeft, maar zich niet binnen de schoolmuren afspeelt. Projecten rond spijbelen of kleuterparticipatie bijvoorbeeld. Ik ondersteun lokale besturen in de ontwikkeling van hun flankerend onderwijs.” Hoe ondersteun je de lokale besturen bij de organisatie van de zomerscholen? Joke: “De lokale besturen hebben een regisseursrol in het project van de zomerscholen. Wij helpen hen om samen met de scholen de zomerscholen mee in te richten. Zo zetten we het ondersteuningsplatform Provincie Antwerpen leert op. Daar verzamelen en delen we educatief materiaal, begeleiden we mee de zoektocht naar vrijwilligers, en bieden we hulp bij het indienen van hun subsidiedossier, enzovoort.. We ontwikkelden een FAQ over het opstarten van initiatieven en informeren ouders over de initiatieven van de gemeenten." Waarom zijn de zomerscholen nu meer dan ooit zo belangrijk voor kinderen? Joke: “Tijdens de coronacrisis misliepen heel wat kinderen ontwikkelingskansen. Ze hadden wekenlang geen contactonderwijs, de interactie en speelmogelijkheden met andere kinderen vielen weg en ook het vrijetijdsaanbod was onbestaande. De uitdaging om kwetsbare kinderen te bereiken was nog groter. Als provincie zijn we beginnen nadenken over hoe we een rol kunnen spelen bij het ondersteunen van de leerkrachten en zo kwamen de zomerscholen ter sprake. Het leek ons dé manier om kinderen tijdens de vakantie toch extra ontwikkelingskansen aan te bieden zodat ze in september min of meer vlot kunnen starten.”


"Tijdens de coronacrisis misliepen heel wat kinderen ontwikkelingskansen."​​​​​​​​​​​​​​

Joke Laenen


Iedereen is welkom

Voor wie zijn de zomerscholen? Joke: “Alle kinderen zijn welkom, maar we hopen voornamelijk kinderen van kwetsbare groepen te mogen verwelkomen. Onze organisatoren zijn er zich van bewust dat dit een uitdaging wordt. Sommige gemeenten zetten hier al sterk op in. Zo onderzoeken ze samen met de scholen welke leerlingen baat hebben bij het deelnemen aan de zomerschool en lichten het project toe tijdens een persoonlijk gesprek met de ouders. Dat creëert meteen ouderbetrokkenheid.” Hoe moeten we ons dat voorstellen, een zomerschool? Joke: “Het moet vooral een toffe mix worden van leren, sport en spel. Bij de concrete leeractiviteiten werken we op maat. Maar bij het sport- en spelgedeelte willen we een heterogeen aanbod bieden. Naast kennis vergaren, is het ook van groot belang dat kinderen leren samenspelen, delen, communiceren, … Dat vraagt specifieke vakkennis en daarom schakelen we de hulp in van partners die ervaring hebben in het werken met kwetsbare groepen.”

Gezocht: leerkrachten, jongerenbegeleiders, speelpleinmonitoren, ...

Jullie zijn nog op zoek naar vrijwilligers? Wie zoeken jullie? Joke: “We zijn op zoek naar een gemengd publiek. Dat zijn leerkrachten die zullen instaan voor het leeraanbod, jeugd- en spelbegeleiders om het sport- en spelaanbod te begeleiden, maar ook welzijnswerkers en kinderverzorgers kunnen een belangrijke rol spelen. We vreesden dat deze vrijwilligers zich niet gingen aanbieden, maar al snel bleek dat het grote solidariteitsgevoel dat tijdens de coronacrisis leefde, ook nu blijft voortbestaan. Leerkrachten en andere vrijwilligers voelen de waarde van dit project en springen met plezier voor anderen in de bres.” Wat is de grote kracht van de zomerscholen? Joke: “Kinderen krijgen les op maat in kleinere groepen en soms ook in een heel andere setting. Leerkrachten hebben meer tijd om deze kinderen persoonlijk te begeleiden. Vanuit dat standpunt zien ook zij hier de grote meerwaarde van in. Dat en het feit dat er met een mix van profielen wordt gewerkt. Ook leerkrachten en jeugdbegeleiders kunnen wat van elkaar opsteken tijdens de zomerscholen.”


"Het grote solidariteitsgevoel dat tijdens de coronacrisis leefde, blijft voortbestaan."

Joke Laenen


Over Schoolmakers & docAtlas In samenwerking met Schoolmakers en Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (docAtlas) biedt provincie Antwerpen educatieve tools aan de organisatoren van de zomerscholen aan. Beide aanbieders zijn experts in hun vakgebied. Schoolmakers begeleidt scholen in leer-en veranderprocessen. Bij het docAtlas kan je terecht om leermiddelen en leermateriaal uit te lenen die heel wat thema’s als taal, gelijke kansen, welbevinden, ... aan bod brengen.

Meer weten?

Mail Mieke

03 240 61 45