TEAM PROVINCIE

De #thuiswerkchallenge

Als preventieadviseur voor de provincie Antwerpen kom je Mieke Robijns gelukkig niet zo vaak tegen, tenzij hard aan het werk achter de schermen. In coronatijden trad ze op de voorgrond en leidde ze alles in goede banen op het vlak van veiligheid en gezondheid. Mieke gaf ons een kijkje in haar (corona)week in april 2020.


"Werken aan veiligheid en gezondheid op het werk kreeg tijdens de coronacrisis een nieuwe invulling."

Mieke Robijns


Maandag 30 maart


Op een ‘gewone’ maandag ben ik vaak op dienstreis om de directie van een dienst te ondersteunen in het voeren van hun welzijnsbeleid. Het maakt de job als preventieadviseur boeiend en het geeft een fijne afwisseling. Na veertien dagen thuiswerken en te werken rond de coronamaatregelen, merk ik dat werken aan veiligheid en gezondheid op het werk een nieuwe invulling kreeg. Niet alleen voor de collega's die thuis of nog steeds op hun werkplek aan het werk zijn, ook voor mezelf.

Dinsdag 31 maart


Ik leg de laatste hand aan het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Preventiedienst. Veel taken die we als preventieadviseur uitvoeren zijn wettelijk omschreven. Zo maken we elk jaar een verslag met een overzicht van de belangrijkste preventiemaatregelen en van de arbeidsongevallen. ​​​​​​​​​​​​​​Feest! In 2019 registreerden we de beste cijfers ooit! Deze positieve tendens danken we aan alle collega’s die zich elke dag inzetten voor veiligheid en welzijn op het werk.

Woensdag 1 april


De ochtend begint met 1 april-grapjes op WhatsApp :). ​​​​​​​Daarna maak ik de lastvoorwaarden veiligheid voor de aankoop van een bladzuigerwagen in een van onze domeinen. De wetgever legt op dat de preventieadviseur bij de aankoop van nieuwe gevaarlijke arbeidsmiddelen, zoals machines, advies moet geven. Zo vermijden we dat er in het bedrijf ongekende risico’s binnentreden. ​​​Ik hoop dat ik tegen de levering ter plaatse kan gaan voor de ingebruikname en om de risicoanalyse van de omgevingsomstandigheden op te maken.

Donderdag 2 april


De preventiedienst bestaat uit twee preventieadviseurs, mezelf en diensthoofd Fred Reniers. Ons overleg vandaag is een historisch moment. Na 39 jaar zwaait Fred af. Wat ben ik blij dat ik steeds naast deze ervaren preventieadviseur heb kunnen werken. Fred heeft me niet alleen over technische zaken veel bijgeleerd. Hij gaf me ook raad over het aanpakken van bepaalde problematieken of over het doen en laten van mensen. Ik kan hem alleen maar het beste toewensen nu hij met pensioen gaat!

Vrijdag 3 april


Sinds de uitbraak van het coronavirus is er een dagelijks overleg over de coronacrisis. Ik kan me nog goed het moment herinneren dat Hilde Verhelst me op 12 maart, na de beslissing van deputatie, aansprak om over te gaan op strengere maatregelen. Samen met de collega’s van de Communicatiedienst werd er meteen een crisiscel opgericht met de griffier als kapitein. De eerste dagen kwamen we fysiek bij elkaar. Nu gaan de crisisvergaderingen online door. Hoewel we in volle crisis zitten, vind ik het fijn omringd te zijn door zulke bekwame en aangename collega’s.

Meer weten?

E-mail Mieke

+32 3 240 51 91