Rapport 2019 • Omgevingsvergunningen


2019 was een ongezien piekjaar

Foto © Provincie Antwerpen | XDGA

Nog nooit was het aantal dossiers zo hoog. Het aantal besliste dossiers kende een stijging met maar liefst 25% ten opzichte van 2018, wat ook al een piekjaar was. De stijging is toe te schrijven aan de toename van het aantal omgevingsvergunningsaanvragen horende bij een inrichting van klasse 1.

Meer dossiers maar eenzelfde aanpak

Onze aanpak zet in op een kwaliteitsvol dossier van bij de indiening, cruciaal voor een succesvolle vergunningsprocedure. Daarnaast blijft ook snelheid belangrijk. Zelfs in drukke tijden bleven deze principes overeind. Als gevolg daarvan werd 86% van alle omgevingsvergunningsaanvragen (gewone en vereenvoudigde procedures samen) volledig vergund en 10% gedeeltelijk vergund. De cijfers liggen in dezelfde lijn als die van 2018.

Hoe stel je een goed dossier samen?

Een goed samengesteld dossier is een bepalende factor voor de aflevering van een correcte vergunning. Op de website staan daarom een gids voor samenstellen en een gids voor indienen van een dossier. Een goede vergunningverlening vraagt een gedeelde inspanning van de bedrijfswereld en de vergunningverlenende overheid. Het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek is hierin een belangrijk instrument.