KAMP C 2019


In cijfers

In 2019 stegen de totale inkomsten met 6,21%. Naast een beperkte toename van de dotatie, stegen ook de eigen inkomsten, dankzij de projectwerking van Kamp C. Door de verdere uitbreiding van de projectwerking stegen echter ook de totale kosten, zowel op vlak van personeel als materiaal en machines. De kosten namen in 2019 sneller toe dan de inkomsten wat een aandachtspunt is. Het eindresultaat is lager maar nog steeds positief en bedraagt 88.408 EUR. De opgebouwde reserves verhogen en laten Kamp C toe om ook in de nabije toekomst haar rol verder te vervullen.