KAMP C 2019


Hoogtepunten

Eerste circulaire aanbestedingstraject in Vlaanderen

Kamp C startte in 2018 het aanbestedingsproces voor ’t Centrum, het eerste circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen. Dit project had een totaal budget van € 366.174,08 en werd mede mogelijk gemaakt door subsidiëring vanuit Vlaanderen (OVAM) (€ 183.087,04). Ook de hogeschool Thomas More werd in dit project betrokken om zoveel mogelijk kennis en ervaring door te laten stromen naar de opleiding Bachelor Bouw.

In 2019 hebben we als pionier het proces van een circulaire openbare aanbesteding doorlopen. Wie als consortium wilde intekenen voor de uitvoering van het uiteindelijke gebouw kon vooraf vrijblijvend deelnemen aan een reeks masterclasses. Het consortium onder penvoerderschap van Beneens & Zonen verkreeg de gunning voor 't Centrum.

15 projecten met een internationaal karakter rond innovatie en duurzaamheid in de bouw "Kamp C is uitgegroeid naar een projectorganisatie. Zo voeren we 15 Europese projecten uit: C3PO, 't Centrum, SHINE, URBCON, INDU-Zero... Onze doelstellingen: opschalen van renovatie, het naar de markt brengen van innovatie en ondersteunen van participatie."

— Peter-Paul van den Berg, directeur Kamp C

2000

bezoekers op Open Bedrijvendag

Tijdens Open Bedrijvendag bezochten 2000 mensen Kamp C om naar de grootste 3D-betonprinter van Europa te komen kijken. De printer kadert in het Europees project C3PO. Dit jaar experimenteerde de projectpartners met de 3D-betonprinter en in november begonnen ze het huis te printen. Kamp C wil de bouwwereld warm maken om deze techniek te integreren in hun bouwprocessen. De bouwwereld toont heel wat interesse, op 4 oktober ontdekten 100 bouwprofessionals de voordelen van betonprinten tijdens de ‘3D-inspiratiedag, 3D-betonprinten in de bouw, de toekomst’.

45 infofiches ter ondersteuning van de loketten en energiehuizen

Kamp C ontwikkelde 45 infofiches met tips en tricks zodat je zelf je woning duurzamer kunt maken. Er zijn 150 fiches verspreid op papier en 3017 fiches gedownload van de website.

Kamp C verleent

1100

bouwadviezen


1100 bouwadviezen aan burgers en ter voorbereiding van de uitrol van het Duurzaam Bouwloket.

Top 5 van de meest gestelde vragen:

  1. Vragen over verwarmingssystemen.
  2. Vragen over verlaging van het E-peil, dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is.
  3. Vragen over subsidies, vooral bij verbouwingen.
  4. Vragen over isolatie.
  5. Vragen over zonnepanelen.