JAARVERSLAG 2019


Inovant

visie op leren

In 2019 werkte Inovant zijn visie op leren verder uit. Hoe kijken wij naar leren? Welke bouwstenen gebruiken we in onze opleidingen? Wat vinden we belangrijk en waar kiezen we voor? We definieerden 8 bouwstenen die richtinggevend zijn voor onze activiteiten: