Hooibeekhoeve 2019


Blik op de toekomst

Vertaling van evoluties in de wetgeving naar de praktijk om tegemoet te komen aan vragen van landbouwers. We leggen meer linken tussen de verschillende bedrijfsaspecten en zetten meer in op thema’s die het agro-ecosysteem versterken.

De investeringen van de afgelopen jaren laten we optimaal renderen. Zo zetten we meer in op (voeder)proeven met ruwvoeders en halen we meer data uit sensoren. Precisielandbouw op het veld en in de stal.

Nieuwe onderzoeken rond verschillende maatschappelijke thema’s: dierenwelzijn, milieu, biodiversiteit, klimaat,... We volgen hierbij de kringloop van een melkveebedrijf: bodem, teelt, koe en kalf, stal en mest. Naast praktijkonderzoek zetten we ook sterk in op landbouweducatie en landschapsintegratie ter ondersteuning van het imago van de landbouwsector.