Hooibeekhoeve 2019


In cijfers

Financiƫn Hooibeekhoeve

De totale inkomsten van 2019 stegen met 21,71%, vooral dankzij de projectwerking en openstaande vorderingen. De totale kosten zijn quasi gelijk aan het voorgaande boekjaar. De werkingskosten daalden zelfs met meer dan 8%. Het verschil tussen de beweging in werkingskosten en eigen inkomsten wordt verklaard door het feit dat de inkomsten bij projectwerking doorgaans sneller boekhoudkundig verwerkt worden. Het eindresultaat is voor 2019 met een bedrag van 398.448 EUR positief. Dit resultaat voegen we bij het eigen vermogen. Deze buffer laat toe om de kostprijs van lopende projecten in de komende boekjaren op te vangen.

Kengetallen 2019

Nog meer cijfers...

  • In 2019 trokken 613 leerlingen en leerkrachten van landbouwscholen hun rubber laarzen aan om een praktijkles te volgen in de stallen van Hooibeekhoeve.
  • Er kwamen ook 1918 mensen in 106 groepen op bezoek die geen specifieke landbouwopleiding volgen. Het merendeel van deze bezoekers kwam in klasverband. Van de 1918 bezoekers kwamen er 1570 van de kleuterschool, de lagere school en het secundair onderwijs.
  • De landschapsarchitecte van Hooibeekhoeve tekende 94 erfbeplantingsplannen om boerderijen mooi te integreren in het landschap.
  • Er werd 37 keer een zaal gehuurd door externen.
  • Hooibeekhoeve bewerkt een 28-tal proefvelden in het kader van onderzoek naar voedergewassen.